Redactie bundels

R

Als Verantwortlicher Herausgeber van de Zeitschrift für dialektische Theologie  verantwoordelijk voor de nummers 51 t/m 59, dat zijn 25(2009)1 t/m 29(2013)2.

Vanaf 2014 met Georg Plasger (Siegen) en Bruce L. McCormack (Princeton) verantwoordelijk voor de nummers 61 (2015/1), 63 (2016/1), 65 (2017/1), 67 (2018/1), 69 (2019/1) en 71 (2020/1)

2021

 • Adriaan Deurloo, Rinse Reeling Brouwer en Bart Voorsluis (red.), Samenlezen, samenleren, samenleven. Bijdragen uit het leerhus bij het afscheid van Wilken Veen, Amsterdam boekxpress.nl. Zie Inhoud
2019
 • Gerard den Hertog, Kees van der Kooi, Rinse Reeling Brouwer en Edward van ’t Slot  (red.), De weerbarstige Barth. Ongenegeerd over God spreken in theologie, politiek en interreligieuze verhoudingen, Utrecht: KokBoekencentrum 2019. Inhoudsopgave

2017

 • Met Alco Meesters, Martine Oldhoff en Pieter Vos: ‘Jan Muis: Godsleer in theologie en kerk’, Themanummer K&T 68/3. Ten geleide
 • Lid Redactieteam van: Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis (red.), 25 Eeuwen Theologie. Teksten, toelichtingen, Amsterdam: Boom.
2014
 • Met Bruce L. McCormack: ‘Barth’s Doctrine of Justification’, ZDTh Supplement Series nr. 6, 210 pp. Content
2012
2009
 • Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen: Kok, 250pp. (Ter Inleiding, 11-15).
 • Akke van der Kooi, Volker Küster, Rinse Reeling Brouwer (red.), Ontmoetingen. Tijdgenoten  en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven, Kampen: Kok, 377 pp. (Woord vooraf p.p 9-11)
2008
 • Met Wim Kloppenburg: Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie (OHLW nr. 18), Kampen: Kok.
2006
 • Met Alex van Ligten e.a., Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest (OHLW nr. 16), Kampen: Kok. Woord vooraf.
2004
 • Met Nico T. Bakker, Het protestantse ongeloof (OHLW nr.14) , Kampen: Kok. Woord vooraf.
2001
 • Confessie en praktijk (Kamper oraties nr. 16), 19-27, Kampen: ThUK, 72 pp.
1999
 • Met Susanne Hennecke: Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer, Gorcum: Narratio, 220 pp. (Woord vooraf pp, i-ii).
1989
 • Met Wilken Veen: Waarheid en leven. De actualiteit van Josef L. Hromadka 1889-1989, Hardinxveld: Narratio, 120pp. (met beredeneerde bibliografie pp. 115-120).
1986
 • Met Hans van Zon en Dick Boer: Kerk en socialisme in de DDR. CVC-uitgave, De Bilt.
1982
 • Harm Dane, Harry Witte (red.), Blijvend verzet. Teksten van K.H. Kroon, Zeist: Eltheto, 120pp.; lid redactieteam en opstelling bibliografie K.H. Kroon (pp. 105-116).
1979
 • Themanummer “Kerk en theologie in DDR en CSSR”, Oost Europa Verkenningen 42.
1977
 • Special ‘Theologie en klassenstrijd in Italië’, Opstand 4/3-4, n.a.v. een studiereis van de theologische faculteit van de UvA.