Recensies

R

2023

Bespreking van Maarten Wisse, Reinventing Christian Doctrine: The Law-Gospel Distinction, Londen etc.: T&T Clark, 2013, deel I, In de Waagschaal 52 (2023) nr 11, pp. 11-14

Bespreking van Maarten Wisse, Reinventing Christian Doctrine: The Law-Gospel Distinction, Deel II, In de Waagschaal 52 (2023) nr 12, pp. 4-7

2022

 1. Karl Barth, Fides quaerens intellectum. Anselmus’ bewijs van het bestaan van God in samenhang met zijn theologisch programma, vertaald en toegelicht door Wessel H. ten Boom, NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76(2022)1, 95-96
 2. Review of: Bruce Lindley McCormack, The Humility of the Eternal Son. Reformed Kenoticism and the Repair of Chalcedon, Current Issues in Theology, Cambridge University Press, 2021, International Journal of Systematic Theology, published online 27 July 2022
 3. Bespreking van: Willem Maarten Dekker, Domweg gelukkig. Een theologische en filosofische verkenning over het streven naar geluk, Heerenveen: Groen, 2021, Kerk en Theologie 73(2022)3, 328-33

2019

 1. Karl Barth. The Epistle to the Ephesians, edited by R. David Nelson, translated by Ross M. Wright. Journal of Reformed Theology 13, 3-4 (2019), 334-335

2017

 1. Ds. C. Bos, Levend Geloven, Dietrich Bonhoeffers disciplina arcani als leef- en leesregel, Utrecht: Boekencentrum 2017 – notitie voor website van de uitgever
2015
 1. Dustin Resch, Barth’s Interpretation of the Virgin Birth. A Sign of a Mystery (Barth Studies); ZDTh 31/1, 175-177. 

2014

 1. A.J. Kunz, Als een prachtig boek. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2; in: Kerk en Theologie 65 (2014) 2, 199
2013
 1. R. Feldmeier & H. Spieckermann, Der Gott der Lebendigen. Eine biblische Gotteslehre, K&T 64, 88.
 2. Daniel B. Schwarz, The First Modern Jew. Spinoza and the History of an Image; NTT 67/1, 2013.
 3. W. Dekker,  Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen, Zoetermeer 2011, in: K&T 66(2012)2, 170-171
2012
 1. Ad van Nieuwpoort en Ruben van Zwieten, De Bijbel op de Zuidas; OHLW nr. 20, 145-148.
 2. Arnold Huijgen, Divine Accommodation in John Calvin’s Theology. Analysis and Assessment;  NTT 66/1, 81-2.
 3. F.W. Marquardt, Theological Audacities. Selected Essays, ed. by Andreas Pangritz & Paul Chung; JRT 6/3, 333-4.
2011
 1. J. Norgate, Isaak A. Dorner. The Triune God and the Gospel of Salvation;ZDTh 27/2, 125-6.
 2. Leonard Dirk Hansen, Aksie én kontempasie? Mistiek-profetiese Gereformeerde spritualiteit in dialoog met David Tracey en K.H. Miskotte (diss. Stellenbosch 2008), Miskotte Nieuwsbrief 10, winter 2011
 3. Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma (red.), Onder de regenboog. De bijbel queer gelezen, Vught 2010, NTT 65(2011)1, 75.
 4. R.T. te Velde, Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in The Doctrine of God, Examined in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School, Delft 2010, TvT 51(2011)4, 432
2010
 1. Anthony N.S. Lane, A Reader’s Guide to Calvin’s Institutes, JRT 4/3, 243-4.
 2. J. van Slageren, Influences juives en Afrique. Repères historiques et discours idéologiques, Paris 2009, Interpretatie 18(2010)5, 31
 3. I.J. Smedema, Grond onder de voeten. Karl Barths scheppingsleer in KD III/1 opnieuw gelezen., Zoetermeer 2009, in: NTT
2009
 1. M.S. Gignilliat, Karl Barth and the Fifth Gospel: Barth’s Theological Exegesis of Isaiah; ZDTh 25/2, 149-50; ook in NTT
 2. E. Busch e.al., Die Akte Karl Barth. Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität 1938-1945; ZDTh 25/2, 151-54.
 3. M.E. Hirzel u. M. Sallmann, 1509 – Johannes Calvin – 2009: Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft: Essays zum 500. Geburtstag, Zürich 2008,TvT 49(2009)3, 311
 4. Ernst van den Heuvel, Calvinisme en politiek tussen verzet en berusting, Amsterdam 2009, Roodkoper 13(2009)4, 81-82
2007
 1. René Süss, Luthers theologisch testament. Over de Joden en hun leugens;  Roodkoper 11/6-7, 41-43; in verkorte versie ook in Horizon, 2 februari 2007
 2. S. Mark Heim, Saved from Sacrifice: a Theology of the Cross, Grand Rapids 2006, NTT
2006
 1. Alex Stock, Poetische Dogmatik. Gotteslehre 2. Namen; Roodkoper 11/3, 44-46
2006
 1. Árpád Ferencz, Der Einfluss der Theologie Karl Barths auf die Reformierte Kirche Rumäniens; ZDTh 21/3, 288-90
 2. Lieuwe Mietus, Gunning en de theosofie, Gorinchem 2006; en Theo Hettema, Leo Mietus (red.), Noblesse oblige. Achtergrond en actualiteit van de theologie van J.H. Gunning jr., Gorinchem 2005, Theologisch Debat 3(2006)3, 59

2005

 1. D.K. McKim (ed.), Cambridge Companion to John Calvin, Cambridge 2004, TvT 45(2005)1, 98
 2. St. Edmondson, Calvin’s Christology, Cambridge 2004, TvT 45(2005)1, 98
2003
 1. Sung Wook Chung, Admiration & Challenge. Karl Barth’s Theological Relationship with John Calvin; ZDTh 19/1, 86-7
2002
 1. C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Kampen 2002, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 102/3, 168-174.
 2. A.J. Spijkerboer, Een rondje om de kerk. Kroniek van een halve eeuw, Roodkoper 7/4, 41-2.
1999
 1. Th.H. van den Hoeven, Het imago van Satan. Een cultuur-historisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld; Roodkoper 4/6, 31-2
 2. Susanne Hennecke, Der vergessene Schleier. Ein theologisches Gespräch zwischen Luce Irigaray und Karl Barth, Gütersloh 2001, ZDTh 18(2002)1, 95-96.
1997
 1. M. Freudenberg, Karl Barth und die reformierte Theologie; ZDTh 13/1, 96-7.
 2. Een bespreking van de verzorging van de uitgave van Frans Breukelman, Bijbelse theologie cahier III/2. De Koning als Richter’; OHLW nr. 7, 144-148.
 3. Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie bd. 1; Bekirbenoe 31/7-8.
1996
 1. Benno van den Toren, Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (diss.), IdW 25/13, 8-12
1995
 1. A. vd Beek (red.),  Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof; Interpretatie 3/3, 30
1994
 1. N.T. Bakker, Miskende majesteit. Van Calvijn tot Witsius. Een balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie; HN 22.1.1994, 24-26. 
 2. G.G.  De Kruijf, Waakzaam en nuchter. Over christelijke ethiek in een democratieWoord en Dienst 22.4.1994, 157-58. 
 3. D. Akerboom e.a. (red.),  Broeder Jehoshoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet;  Interpretatie 2/5, 32-33. 
 4. Klara Butting, Die Buchstaben werden sich wundern. Innerbiblische Kritik als Wegweisung feministischer Hermeneutik (diss.); HN 8.10.1994. 
 5. Leo Lagedijk, In de weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 par. 34 “De verkiezing van de gemeente (diss.); OHLW nr. 4, 140-143. 
 6. C.G.J.  de Jonge, Economische theologie als kritiek van natuurlijke theologie. Een studie over de theologie van A.Th. van Leeuwen (diss.) en P.J.G.  Jeroense, Theologie als zelfkritiek. Een onderzoek naar de missionaire theologie van Arend Th. van Leeuwen (diss.);  K&T
1993
 1. Christus in vrijheid. Remonstranten over Jezus; Interpretatie 1/4, 20-21. 
 2. Jos Brink, Eenling is geenling. Bijbel en homoseksualiteit, HN 29.5.1993. 
1991
 1. Johannes Coccejus, De leer van het verbond en het testament van God, vert. W.J. van Asselt en H.B. Renger; HN15 juni 1991.
1990
 1. P. Pronk, Tegennatuurlijk? Typen van morele argumentatie inzake homoseksualiteit (diss.); Vroom en Vrolijk 1(1990)3.
 2. B. Klein Goldewijk (red.),  Bevrijdingstheologie in West-Europa, Wereld en Zending 19/3, 284 
 3. H.J.  Ponsteen, Karl Barth en Eduard Thurneysen. De theologische relevantie van een vriendschap (diss.); De Bazuin 21.9.1990.
1989
 1. Heiko A. Oberman, De erfenis van Calvijn. Grootheid en grenzen, HN 9.9.1989. (1989)  C. Donders e.a., En hij is mens geworden. Reflectie op theologie en homoseksualiteit; HN 30.9.1989. 
 2. K. Doevendans, Inleiding tot het denken van A.E. Loen; HN 14.10.1989.
1988
 1. F.W.  Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie. Prolegomena zur Dogmatik; Bekirbenoe 30/11.
 2. K. Barth, W.A. Mozart; De Bazuin 18.3.1988.  
 3. J.M. Hasselaar, Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling; De Bazuin 18.3.1988. 
1987
 1. C. van der Kooi, De denkweg van de jonge Karl Barth (diss), NTT 41/2, 163-64. (1987) G. Manenschijn, Geldzucht. De wortel van aile kwaad?; Trouw 4.11.1987. 
 2. H.J. Adriaanse e.a., Het verschijnsel theologie; HN 28.11.87. 
 3. Geloof en esthetiek (Leidse lezingen); HN 28.11.87. 
1985
 1. Will Barnard en Peter van ’t Riet, Lukas de jood; HN 30.3.85
1984
 1. Ton Veerkamp, Die Vernichtung des Baal; Werkschrift 4/3, 8-12.
 2. Theun de Vries, Ketters; Politiek en Cultuur 44/6.
 3. A. Th. van Leeuwen, De nacht van het kapitaal; Opstand 11/6,179-81
1982
 1. Bastiaan Wielenga, It’s a long road to freedom. An old testament theology; Opstand 9/1, 6-12.
 2. M.E.  Brinkman, Karl Barths socialistische stellingname; Opstand 9/3, 100-102.
 3. C.J.  den Heyer e.a.,  Hoe krijgt de bijbel betekenis?; HN 16.10.82. 
 4. Max Wildiers, Theo1ogie op nieuwe wegen; NTT 41/2,162- 63
1981
 1. G.G.  de Kruijf, Heiden, jood en christen. Een studie over de theologie van K.H.Miskotte  (diss.); Opstand 8/6, 195-96