Opmerking van de redacteur

O

Opmerking van de redacteur

Toen het Berthil Oosting duidelijk werd, dat het hem vanwege zijn ziekte niet mogelijk zou zijn om het project, dat ten grondslag ligt aan het hier voorgelegde boek, op eigen kracht te voltooiien, is hem door mij bijstand aangeboden bij het tot stand brengen van een publicabele tekst. De werkwijze daarbij was telkens deze, dat ik eerst op grond van het aanwezige materiaal voorstellen heb gedaan voor een mogelijke redactie en dat we daarover vervolgens net zolang digitaal communiceerden tot eenstemmigheid was bereikt. Zo ging het aanvankelijk bij het vaststellen van de selectie uit het voorwerk dat voorhanden was en daarna bij het inrichten en stileren van de achtereenvolgende hoofdstukken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een werk, dat, ondanks allerlei weglatingen, verhelderingen en zinswendingen die teruggaan op voorstellen van mijn kant, niettemin door de auteur zelf is gefiatteerd.

          Het boek behandelt niet alle stof, die oorspronkelijk beoogd was behandeld te worden. Voorgenomen passages over Anselmus, Sölle, de hoofdstukken aangaande voedsel, geboorte en seksualiteit in Leviticus 11 vlgg., het ritueel van de ‘bedekking’ zoals beschreven in Leviticus 16 en een uitzicht op de verwerking van het spreken over verzoening van het boek Leviticus in de geschriften van de apostelen kwamen niet tot stand. Niettemin menen wij het hier gebodene voor onze rekening te kunnen nemen als aanzet, die prikkelend genoeg mag zijn voor ‘nader onderzoek’.

          Bij de transcriptie van Hebreeuwse woorden werd de vereenvoudigde weergave gevolgd zoals die te vinden is in de reeks ‘Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel’ (Callenbach, Nijkerk).

          Voor de opmaak en de verdere voorbereiding van de publicatie tekenen Derk Stegeman en Jan de Vlieger.

Rinse Reeling Brouwer

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie