M.E. Hirzel u. M. Sallmann, 1509 – Johannes Calvin – 2009: Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft

M

1509 – Johannes Calvin – 2009. Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft. Essays zum 500. Geburtstag (Beiträge zu Theologie, Ethik und Kirche, 4), Hg. M.E. Hirzel/M. Sallmann, unter Mitarbeit von K. Groß, Zürich, TVZ, 2008, 293 blz., ISBN 978-3-290-17494-1.

Het initiatief tot deze bundel, tegelijkertijd in het Duits, Frans en Engels uitgekomen, is genomen door de Federatie van Zwitserse Protestantse Kerken (SEK-FEPS), die ook een belangrijke rol speelt in de internationale coördinatie van het Calvijnjaar 2009.De twaalf bijdragen, die onderling nogal verschillen in de mate van wetenschappelijke annotatie, vallen uiteen in drie groepen. De eerste groep behandelt de Geneefse reformatie en de, vaak lastig te traceren en langs vele schakels voltrokken, nawerking daarvan in zowel Europa als in Noord-Amerika. Hierbij valt een artikel op van de Zürichse kerkhistoricus E. Campi samen met Chr. Moser over de spanningsvolle politieke, intellectuele en spirituele interactie tussen de hervormde Zwitserse steden Zürich, Bern, Bazel en Genève. De tweede groep gaat in op enkele centrale onderdelen (zoals Schriftverstaan: W. de Greef en predestinatie: Chr. Link) of aspecten (zoals het irenisch / polemisch karakter: Chr. L. Elwood) van Calvijns leer, waarbij de nadruk ligt op de reconstructie van een meestal uit onderscheiden elementen samengesteld geheel en slechts een enkele aanwijzing wordt gegeven tot doordenking van Calvijns mogelijke bijdrage aan een actuele systematische constructie. Een beschouwing over Calvijns theologisch-ethische beschouwing over Het leven van een christenmens vormt daarbij de overgang naar het derde onderdeel, dat nagaat in hoeverre Calvijn een bijdrage heeft geleverd aan moderne verschijnselen als kapitalisme, interreligieuze tolerantie en democratie (M Turchetti); vrijwel over de gehele linie wordt hier tussen de in de literatuur aanwezige tegenstrijdige posities een voorzichtige middenweg bewandeld.      (Rinse Reeling Brouwer)

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie