literatuurlijst

l

De cahiers van de Bijbelse Theologie (verschenen bij uitgeverij Kok/ Kampen):

Cahier BT I/1  Schrift-lezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van Bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese, 1980. 173 pp. Bezorgd door F.H. Breukelman zelf. (Eerste cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT I/2 Toledot. De theologie van het boek Genesis:

Het eerstelingschap van Israël te midden van de volkeren op de aarde als thema van het “boek van de verwekkingen van Adam, de mens” [Kaft: Het eerstelingschap van Israël], 1992. 226 pp. Bezorgd door F.H. Breukelman zelf, onder dankzegging aan Ella en Roel Oost. (Derde cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT I/3  Ouvertures van Genesis, 2010. xii + 374 pp. Bezorgd door Daan Bargerbos en Henco van Capelleveen. (Negende cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT II/1 Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat, 1998. xxii + 366 pp. Inclusief CD met geluidsfragmenten. Bezorgd door Wouter Klouwen en Pieter van Walbeek. (Vijfde cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT II/2 Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel, 2009. x + 554 pp. Bezorgd door Chris Mataheru en Kees Meijer. (Achtste cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT III/1 De theologie van de evangelist Mattheüs: De ouverture van het Evangelie  naar Mattheüs. Het verhaal over de genesis van Jezus Christus (Mattheüs 1:1-2:23) [Kaft: de ouverture van het Evangelie naar Mattheüs], 1984. 236 pp. Bezorgd door F.H. Breukelman zelf. (Tweede cahier in de volgorde van verschijnen).

Cahier BT III/2 Het evangelie naar Mattheüs als Die Heilsbotschaft vom Königtum” [Kaft: De Koning als Richter], 1996. 288 pp. Bezorgd door Ad van Nieuwpoort en Pieter van Walbeek. (Vierde cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT III/3 Afl. 3. De finale van het evangelie naar Mattheüs, 2012. x + 130 pp. Bezorgd door Mirjam Elbers en Ad van Nieuwpoort. (Tiende cahier in volgorde van verschijnen).

Cahier BT IV/I De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn, 2003. 540 pp. Bezorgd door Rinse Reeling Brouwer. (Zevende cahier in volgorde van verschijnen). Engelse vertaling: The Structure of Sacred Doctrine in Calvin’s Theology, edited by Rinse H. Reeling Brouwer, translated by Martin Kessler, Grand Rapids Mi. / Cambridge UK: Wm. B. Eerdmans, 2010. xiii + 248 pp.

Cahier BT IV/2 Theologische opstellen, 1999. xii + 442 pp. Bezorgd door Leo Lagendijk. (Zesde cahier in de volgorde van verschijnen).

Teksten van en over Frans Breukelman:

GFB                Ype Bekker, Dussie Hofstra, Chris Mataheru, Annette Melzer (red.), Gesprekken met Frans Breukelman, ’s Gravenhage: Meinema 1989,  151 pp.

1ZM                Nico Bakker, Chris Mataheru, Pieter van Walbeek, Leo van de Wetering (red.), Eén zo’n mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten. Kampen: Kok 2004, 298 pp.

Studies waarin auteurs inzichten van Frans Breukelman op eigen verantwoording verwerkten:

Nico T. Bakker, Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling. Kampen: Kok 1996, 343 pp.

Karel A. Deurloo, Genesis. Verklaring van een bijbelgedeelte. Kampen: Kok 1998, 200 pp.

Rinse H. Reeling Brouwer, Grondvormen van theologische systematiek. Vught: Skandalon 2009, 406 pp.

Enkele dissertaties, waarin de inspiratie van Frans Breukelman doorwerkt:

Dick Boer, Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd, Amsterdam 1988, 218 pp.

Ype Bekker, Zoon van God, Messias, Mensenzoon: de structuur van het Evangelie naar Johannes, Kampen: Kok 1997, 192 pp.

Wouter Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel, Zoetermeer: Boekencentrum 1998, 424 pp.

Ad van Nieuwpoort, Tenach opnieuw. Over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas, Amsterdam: Van Gennep 2006, 221 pp.

Feestbundels, aan Frans Breukelman aangeboden:

Ben Hemelsoet, Tom Naastepad, Rochus Zuurmond (red.), Om het levende Woord, eerste serie 1, nummer 1, december 1966, met een Voorwoord van K.H. Miskotte, bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag

Dirk Monshouwer, Taco Noorman, Anneke Scheers, Lizet Hoekert, Verwekkingen, uitgave van de Universiteit van Amsterdam, aangeboden (overwegend door leerlingen) bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in 1976

Nico Bakker, Karel Deurloo, Cees Dijckmeester en Rochus Zuurmond (red.), Debharim, opstellen aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Kampen: Kok 1986

Het archief, waarin de nalatenschap met het eigen oeuvre Breukelman alsook enkele werken die resten uit zijn omvangrijke bibliotheek zijn ondergebracht, bevindt zich in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam), onder archiefnummer 674.

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie