Inhoudsopgave

I

Inhoudsopgave

[1] Barth in drie contexten – Gerard den Hertog 7

EERSTE DEEL: ZO SPREEKT DE HEER – OF TOCH NIET?

[2] Barth als kerkelijk theoloog, na 50 jaar – René de Reuver 17

[3] Christelijke theologie als tegenvoorstel in een cultuur zonder God –

Kees van der Kooi 22

[4] Waarom we niet om Barth heen kunnen, maar wel aan hem voorbij

moeten – Maarten Wisse 31

[5]  Barth in de pastorie – Krijn Hage, Aaldert Gooijer en Machteld de Mikvan

der Waal 46

TWEEDE DEEL: WAT WOELT ER OM VERANDERING? BARTH EN DE

ECOLOGISCHE REVOLUTIE

[6] Barths Der Christ in der Gesellschaft als paradigmawisseling – Kees van der

Kooi 59

[7] Idealisme is het nieuwe realisme – Marianne Thieme 64

8a. Het gevaar van een ecologische revolutie – René Cuperus 78

8b. Geworteld in de hoop – Martine Vonk 85

8c. Een ecologische revolutie? Drie vragen bij de voordracht van Marianne

Thieme – Theo de Wit 90

[9] Van revolutie naar hervorming. Barth in zijn eerste en tweede Römerbrief – At Polhuis 97

[10] Reflecties op de nu nodige paradigmawisseling in het licht van Barths

De christen in de maatschappij en van zijn ethiek van mens en dier – Rinse

Reeling Brouwer 110

DERDE DEEL: IN ZICHZELF IS GEEN ENKELE RELIGIE WAAR.

BARTH EN DE RELIGIE(S)

[11] Anti-religieuze theologie in gesprek. De actuele betekenis van Barths

denken over religie en geloof – Mirjam Elbers 121

[12] De ware godsdienst. Betekenis en grenzen van Karl Barths theologische

inzet voor het gesprek met oosterse godsdiensten – Benno van den

Toren 135

[13] Het leven van de kinderen van God. Over het gelijk en het tekort van

Barths onverbiddelijke nee tegen menselijke religie – Gerard den

Hertog 150

[14] Toetssteen Israël. Barth en het gesprek met de religies – Wessel ten

Boom 163

[15] Barth ongeschikt voor de dialoog? Over een aantekening in het boek

van Miroslav Volf: Allah. Het antwoord van een christen – Rinse Reeling

Brouwer 175

SLOTBESCHOUWING

[16] Well roared, lion! Hoe we altijd verder kunnen, maar nooit helemaal aan

Barth voorbij mogen – Edward van ’t Slot 191

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie