Inhoudsopgave

I

INHOUD

Verantwoording

Inleiding

Dagboek van een student

Bikoerim

Het gevaar van onze droefheid                                Lukas 22:45,46

Zienlijk en onzienlijk

Van verborgen omgang

Inleiding
I. Een getuigenis
II. De vervreemding
III. De verborgenheid
IV. Het gebed
V. De versterving
VI. De verrukking
VII. De verlating
VIII. De stilte

Met Christus lijden                                                         Romeinen 8:17b

Salve Rex

In ruimte gezet: De zondag midden in het geweld  Psalm 92:1,8,13 / De zondag en onze eenzaamheid Openbaring 1:17,18 / De zondag en de nieuwe waakzaamheid  Efeziërs 5:15 en Psalm 4:9

Porta Coeli

Geloof en aanvechting: Geloof en aanvechting Markus 1:12,13 / Ruimte in de Geest                           Markus 1:12,13 / Het geluid van de tamboerijn / In extremis  Psalm 88:11 / Een eenzaam werk         Psalm 88:15 / Resignatie en ironie  Psalm 90:9 en Job 7:21 / Muziek voor kijkdieren  /                          Romeinen 4:25 en 1 Korintiërs 15:54

Een exempel van bijbelse vroomheid                    Psalm 19

De weg van het gebed: I Verkenning / II Danken en vragen / III Wat te begeren / IV Wat wij verwerven / V Lofzegging / VI De grenzen van het gebed / VII De mening des Geestes / VIII Uit de diepten / IX Een bezeten wereld / X Het gebed als verzet

Een volwassen verstand                                              1 Korintiërs 14:15,20

De enkeling in zijn strijd  Psalm 27: De zin van dapperheid/ De zin van inkeer / De zin van de bevinding / Geestelijk leven / De zorgen van een ‘sekte’ / Het afdoend machtswoord

De liturgie des levens   Romeinen 12: Vermaning / Non-conformisme / Vrees voor vrij zijn / Je plaats weten / Toetssteen en tegenbeeld / Het lichaam van Christus / De eenvoudige feitelijkheid / De primaire functies I / (De primaire functies) II / Iets over de liefde / Iets over de eerbied / Tegen de traagheid / Te hopen is een gebod / Dichter bij huis / De macht der herinnering / Bij de ander zijn In nederheid / De wonderspeer

Op weg naar de tempel: Na de bevrijding Psalm 126:5 / Eenvoud en inkeer Psalm 131 / Samen zitten  Psalm 133 / De aftocht  Psalm 134 / De taal van het hart  Psalm 22:11 en Psalm 116:10

Iets over bevinding

Rekenschap (uit Kennis en Bevinding)

Bijbelplaatsenregister

Personenregister

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie