Inhoud

I

INHOUD

Woord vooraf

Hoofdstuk I   Inleiding: Theologische systematiek 

De gedachte van een ‘systeem van de waarheid’

Leestekst uit: Adolf von Harnack, Leerboek der dogmengeschiedenis. Tweede band. Elfde hoofdstuk: ‘Bijlage. Schets van de ontstaansgeschiedenis van het orthodoxe systeem’

Hoofdstuk II  Origenes

 ‘Ontsteekt voor uzelf het licht der wetenschap’                            

 Leestekst uit: Origenes, De Beginselen. Eerste boek. Uit de ‘Voorrede’

Hoofdstuk III        Aurelius Augustinus

Uiterlijk geloof, innerlijk verstaan, eeuwigheid

Leestekst uit: Augustinus, Handboekje over Geloof, Hoop en Liefde, de paragrafen 117-121 (over de liefde)

Hoofdstuk IV        Intermezzo: Johannes Damascenus en Petrus Lombardus

 ‘De eeuwenoude dogmatische orde’

Leestekst uit : Petrus Lombardus, De vier Sententiënboeken, Boek I. Distinctie 1; de hoofdstukjes 1 en 2

Hoofdstuk V         Thomas van Aquino

De ordenende taak van de wijze

 Leesteksten uit: Thomas van Aquino, De Summa tegen de heidenen, Boek I, uit de hoofdstukjes 1-9; De Theologische Summa, de Proloog en het Eerste Deel en Introductie tot de 2e kwestie: ‘God; of God is’

Hoofdstuk VI        Philippus Melanchthon

Terug tot de kern!

Leesteksten uit: Philippus Melanchthon, Kernbegrippen van de theologie 1521: Aanbiedingsbrief. Aan de vrome en evenzeer geleerde man Tilleman Plettener en Introductie; Uit ‘Het evangelie’

Hoofdstuk VII      Johannes Calvijn

Het credo als levensecht schilderij

Leesteksten uit: Johannes Calvijn, Onderricht in de christelijke religie 1539/1554, Hoofdstuk VI (IV): ‘Uitleg van het eerste deel van het Symbolum of de geloofsbelijdenis’, uit de secties 1-5; Onderricht in de christelijke religie 1559, Boek II uit Hoofdstuk 6: ‘Dat de verloren mens zijn verlossing moet zoeken in Christus’

Hoofdstuk VIII     Intermezzo: Johannes à Marck

 De draad van de geschiedenis en van de zaak zelf

Leesteksten uit: Johannes à Marck, De kern van de christelijke theologie;  Uit Hoofdstuk 1, ‘Theologie: naam en definitie’; Uit Hoofdstuk 13, ‘De mens naar zijn wezen’; Uit Hoofdstuk 14, ‘De mens in de staat der rechtheid’

Hoofdstuk IX       Friedrich Schleiermacher

De gril en het onvermogen

Leesteksten uit: Friedrich Schleiermacher, Het christelijk geloof (1e druk), ‘Inleiding’, de paragrafen 33-35

Hoofdstuk X         Karl Barth

 O zo bescheiden, en toch zinvol

Leestekst uit: Karl Barth,  De kerkelijke dogmatiek I/2, § 24. ‘Dogmatiek als functie van de lerende kerk’, uit: § 24.2. ‘De dogmatische methode’

Hoofdstuk XI       Een open einde: Friedrich-Wilhelm Marquardt

De onvermijdelijkheid van heresie

Leestekst: Friedrich-Wilhelm Marquardt: ‘Een Amsterdams bericht uit de werkplaats’

Verantwoording

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie