Inhoud

I

INHOUD

Bij de deuropening

I  DE TUIN VAN EDEN

Wat nog voor de religie ligt en voor de wet                        

De stem en het spreken                                                       

De mens geeft namen                                                           

‘En zij kwamen tot de kennis dat zij naakt waren’         

De twee bomen in het paradijs                                             

II HET HUIS EN DE STAD

Politieke theologie                                                                

De Tegenhouder                                                                   

Jezus voor Pilatus                                                                 

Economische theologie                                                        

Heerlijkheid & verheerlijking                                               

III DE WET

Kracht van wet                                                                     

Gelding, geen betekenis                                                       

Opheffing van de wet                                                          

Paulus, geen Luther?

Omkeer

IV DE SABBAT

De Messias komt haastig!                                                    

On-werkzaamheid

Eeuwig leven

Levensvorm – conformiteit met de Messias

Schepping & verlossing, verlossing & schepping

Geciteerde werken van Giorgio Agamben                                                                

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie