Inhoud

I

Rinse Reeling Brouwer

De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (1916-1993)

INHOUD

Een persoonlijk woord vooraf

Deel I: de man

1. De man (I): waar ben je theoloog voor?

2. De man (II): Frans Breukelman maakt naam

3. De man in het volbrengen van zijn karwei: enkele kenmerken

Deel II: zijn karwei

4. Het karwei: de cahiers Bijbelse Theologie

5. Een hulp voor lezers die geen hoorders meer zijn (Cahier I/1)

6. De ouverture tot de Bijbel: Israël als eersteling (Cahier I/2)

7. Menselijk over de kosmos, Israëlitisch over de humaniteit (Cahier I/3)

8. De vier grondwoorden (Cahier II/1)

9. De grondwoorden in werking: zoals je leest, zo leer je (Cahier II/2)

10. De binnenkomst vanuit de Tenakh in het Evangelie (Cahier III/1)

11. De koninklijke vervulling van alle gerechtigheid (Cahier III/2)

12. ‘Gaat heen en maakt al de volkeren tot discipelen’ (Cahier III/3)

13. In het bijzondere het algemene zoeken: hoe moeilijk (Cahier IV/1)

14. Consequenties in het gesprek met tijdgenoten (Cahier IV/2)

Epiloog

Literatuur

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie