Eigen werk

E

2020

2019
2016
  • Eeuwig leven. Agamben en de theologie (Oratio Reeks deel 7; Amsterdam: Sjibbolet, 2016), 74 pp. [ISBN 978-94-9111-028-3]; recensies: Sjoerd Mulder, Trouw 26 oktober; Gert-Jan van der Heiden idW 46/2, 23-26; Wilken Veen Ophef 19(2016)4, 57-58. Inhoud, ‘Bij de deuropening‘; toespraak Victor Kal bij boekpresentatie in boekhandel Van Rossum te Amsterdam op 22 november 2016
2015
  • Karl Barth and Post-Reformation Orthodoxy (Farnham: Ashgate, 2015), 284 pp. [ISBN 978-1-4724-4835-4]. Contents. Recensies: E.P. Meijering, In de Waagschaal 44/9 (12 september 2015), 280-283 (‘Barth en de protestantse scholastiek’) / Maarten den Dulk, Ophef 18(2015)3, 54-57 (‘Barth en de barok’) / Paul Brazier (Wimbledon ND), Heytrop Journal Vol. 51, Issue 6, November 2015, 1049 / Karel Blei, Kerk en Theologie 67(2016), 194-195 / J. Hoek, Theologia Reformata 59(2016)2, 144-149 (‘Meekijken over de schouders van Barth die (meer dan) Heppe verwerkt’) / Antonie Vos, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70(2016)3, 257-258 / Dr. Dolf te Velde, Zeitschrift für dialektische Theologie 32(2016)2, 180-185 / J.V. Fesko, Journal of Reformed Theology 11(2017)1-2, 159-160
  • Karl Barth and Post-Reformation Orthodoxie: Extended Notes
2012
2009
1998
  • De God van Spinoza. Een theologische studie (Kampen: Kok, 1998), 288 pp.

1997

  • De fietsengel en andere teksten; bij gelegenheid van het afscheid van de Arkgemeente, de beëindiging van de werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente te Amsterdam en de eerste schreden aan de Theologische Universiteit Kampen (in eigen beheer), 89pp.
1988
  • Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1988), dissertatie, 338 pp.
1985
  • Met F.-J. Hirs: De verlossing van ons lichaam. Tegen natuurlijke theologie (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1985/19902), 112 pp. Duitse vertaling: Die Erlösung unseres Leibes. Schwul-theologische Überlegungen wider natürliche Theologie, Wittingen: Erev-Rav 1995.
1981
  • Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin (Zeist: Eltheto, 1981), 226 pp. Samenvatting in IdW 10/21,14-19; aanvullende notitie over Benjamin in Wending 36/10, 588-594.