CategoryUncategorized

25 februari 2 Petrus 1:12-21 Protestantse Kerk Oostzaan

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Overdenking in de dienst van de Protestantse Kerk Oostzaan op zondag 25 februari 2024,  tweede zondag van de Veertigdagen Lezingen: 2 Petrus 1:12-21 en Marcus 9:2-9 Lieve gemeente, hoorders van het profetische woord, In alle drie de rondgangen die ons leesrooster door de evangeliën maakt, komt het verhaal langs van de verheerlijking van Jezus op de berg...

Aantekeningen bij Giorgio Agamben, Il Regno e il Giardino

A

Enkele aantekeningen bij Giorgio Agamben, Il Regno e il Giardino / The Kingdom and the Garden, Rinse Reeling Brouwer 03-12-2023 (Binnengekomen op de dag van mijn afscheid in 2019, te bespreken in de Agamben-leeskring op 19-01-2024) Het werk bestaat uit zes hoofdstukken. Ik begin bij het laatste, want dat laat goed zien waar Agamben heen wil (en wat ik déél) en in het licht waarvan we het...

Bespreking van Maarten Wisse, Reinventing Christian Doctrine: The Law-Gospel Distinction, Deel II

B

OPNIEUW WET EN EVANGELIE: HET VOORSTEL VAN MAARTEN WISSE DEEL II Voor het systematisch gesprek met het voorstel van Maarten Wisse uit, noem ik eerst nog een aantal van de detail-opmerkingen die ik bij zijn studie genoteerd heb. Wisse vergelijkt Melanchthon en Calvijn, en merkt terecht op dat de eerste op de latere gereformeerde orthodoxie in feite meer invloed heeft uitgeoefend dan de tweede (38)...

Bespreking van Maarten Wisse, Reinventing Christian Doctrine: The Law-Gospel Distinction

B

OPNIEUW WET EN EVANGELIE: HET VOORSTEL VAN MAARTEN WISSE (1) Wet en Evangelie “Zoals de zaak van het evangelie alleen vanuit de normen van de wet kan worden begrepen, zo kan de kracht van de genade alleen uit de beschrijving van het evangelie worden gekend. Hebben wij tot nog toe de veroordeling en de vervloeking van de mens behandeld, nu zullen wij de vernieuwing of zegening van de mens...

Nietzscheanum Oude Kerkgemeente

N

4e en laatste bijeenkomst Nietzscheanum, Oudekerksplein 13, 30 oktober 2023 Samenvatting Der Antichrist, Aformismen (47)48-62 [47] God zelf heeft een helse angst voor de wetenschap. We treffen geen God aan, niet in natuur of geschiedenis, niet daarachter. We treffen alleen een ‘Verbrechen am Leben’ aan. De God die Paulus uitvond is een nee-zeggende God. Hij leeft van de leugen. Wetenschap kan...

29 oktober. Titus 3 De Ark

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark op zondag 29 oktober 2023, 6e zondag van de herfst Schriftlezing: Titus 3:1-11 (1-7; 8-11) Gemeente van gerechtvaardigden, erfgenamen van Jezus Christus, die onze vrijheid is, ‘De goedheid en menslievendheid van onze Bevrijder-God is verschenen’ (vs. 4). Het Griekse woord dat we met ‘mensenliefde’ vertalen luidt...

De Heidelbergse Catechismus

D

[belijdenissen afgestoft] Tekst: Rinse Reeling Brouwer In het christendom zijn in de loop der tijd verschillende geloofsbelijdenissen geïntroduceerd. De Protestantse Kerk erkent en belijdt er enkele van. Hoe kwamen ze tot stand, en worden ze eigenlijk nog gebruikt? Deze keer: De Heidelbergse Catechismus Hoe is deze geloofsbelijdenis tot stand gekomen? In 1559 trad Frederik III aan als keurvorst...

Oogst van het Zwitserse Barthjaar

O

OOGST VAN HET ZWITSERSE BARTHJAAR In Nederland is, zoals lezers zich zullen herinneren, het Barthjaar gedocumenteerd in de bundel De weerbarstige Barth (2019). Deze vormde de weerslag van een drietal studiedagen, belegd door de stichting Karl Barth.nl in samenwerking met het organisatiecomité van de Barth Tagungen. De oogst van het, internationaal geïnitieerde, Barthjaar in Zwitserland is...

15 oktober. Titus 1 Oostzaan

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Overdenking in de dienst van de Protestantse Kerk Oostzaan op zondag 15 oktober 2023,  4e zondag van de herfst Lezing: Titus 1:1-16 (1-4; 5-9; 10-16) Gemeente, verkorenen in geloofskennis en in geloofs-handelen, De brief van de apostel Paulus aan Titus staat een beetje in een uithoek van de Bijbel. Een enkel vers eruit kan klinken in de overgeleverde...

Het geheim van het geloof

H

Mini-symposium afscheid Prof. Dr. Markus Matthias PThU Amsterdam, 3 oktober 2023 “Het geheim van het geloof. Enkele systematische en exegetische verkenningen van deze uitdrukking” Bijdrage Rinse Reeling Brouwer Geloof In zijn bijdrage over vrijheid bij het PThU-symposium in het reformatiejaar 2017 laat Markus Matthias zien wat de bijdrage van Luther is geweest aan een begrip van vrijheid waarin...