AuthorR.H. Reeling Brouwer

25 juni. Mattheüs 10:16-33 Nassaukerk

2

Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 25 juni 2023, de eerste zondag van de zomer Schriftlezing: Mattheüs 10:16-33; Psalm 69:4-7 (ber.) Gemeente van Jezus Christus, jullie die leven in benauwdheid en aanvechting, ‘Wees slim; wees argeloos; wees op je hoede; wees niet bang’ (vss. 16.17.26vv.). Zulke instructies, aanmoedigingen, raadgevingen zetten de toon voor wat we noemen de...

Waarom een systematisch theoloog de bijbelse theologie nodig heeft (Katherine Sonderegger over Leviticus 9:23)

W

WAAROM EEN SYSTEMATISCH THEOLOOG DE BIJBELSE THEOLOGIE NODIG HEEFT? Een bespreking van de wijze waarop Katherine Sonderegger in Systematic Theology II het boek Leviticus (9:24) tot uitgangspunt neemt voor de behandeling van de processies in de drie-enige God Rinse Reeling Brouwer Inleiding In zijn boek over bijbellezen volgens Karel Deurloo wijdt Joep Dubbink een hoofdstuk aan de verhouding van...

Het getuigenis van Jan Koopmans

H

‘Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt’ Het getuigenis van Jan Koopmans Rinse Reeling Brouwer Ter inleiding Enkele gesprekspunten tussen Koopmans en Noordmans halverwege de jaren dertig, op grond waarvan we richtvragen kunnen opstellen bij (her)lezing van Koopmans’ latere werk [1] Koopmans heeft zelf Noordmans als zijn magister gekozen, zoals dat voor een...

Woorden van gedachtenis in afscheidsdienst Johannes (Hans) Hoekert

W

Afscheid J. (Hans) Hoekert, Thomaskerk 10 mei 2023 Bijdrage Rinse Reeling Brouwer In de winter 1979-1980 heb ik leervicariaat gelopen in de Paaskerk te Amstelveen met Hans Hoekert als werkbegeleider. Onder de mogelijkheden die de opleiding mij voorhield, koos ik voor deze plek met déze voorganger, om de nestgeur van de Amsterdamse School te ontlopen. Dat bleek een juiste keuze. Hans reageerde...

7 mei. 1 Petrus 1:22-2:17 Paaskerk Amstelveen

7

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Uitleg en verkondiging in de dienst van 7 mei 2023, de 5e zondag van Pasen, in de Paaskerk te Amstelveen Schriftlezingen: Exodus 19:1-11; 1 Petrus 1:22-2:17 Zusters en broeders, levende stenen van een geestelijk huis, Eens in de drie jaar staan in het Gemeenschappelijk Leesrooster voor de Paastijd lezingen aangegeven uit de eerste, aan de apostel Petrus...

Ik heb geen theologie. Enkele bijbels-theologische lijnen

I

3.1 Ik heb geen theologie Enkele bijbels-theologische lijnen Door Rinse Reeling Brouwer Willem Barnard is dichter en theoloog. Maar theoloog zijn houdt nog niet in: een theologie hebben. »Ik heb geen theologie. Ik wantrouw ieder die een theologie heeft. Zoiets is abstract. Het is levenloos. Een lichaam ademt, maar wat men aflegt en opensnijdt is een lijk« [Stille omgang 7]. »Een dichter is niet...

(Hemel en) hel

(

Conferentie ‘Hemel en hel’ Giethoorn, 6 april 2004 Lezing Rinse Reeling Brouwer Inleiding Neem uw Biblia Hebaica, o discipule Sacrae Scripturae, en begin te lezen bij het begin: berēsjit bārā’ èlohim…, ‘in den beginne schiep God’ ja, en dan? soms ēt hasjāmajim weēthasje’ol, ‘de hemel en de groeve’? tsja, vanuit uw conferentiethema zou je dat eigenlijk verwacht hebben, maar u weet wel beter:...

Excuses slavernijverleden als seculiere biecht

E

Column De Nieuwe Bijbelschool, Rinse Reeling Brouwer, april 2023 Het valt me nu op bij de intense procedures en rituelen rond de omgang van de staat der Nederlanden met het eigen slavernijverleden, het eigen profijt van slavenhandel en plantage-economie, maar het gold en geldt ook bij de omgang met vergelijkbare historische fenomenen: de vertegenwoordigers van de staat worden in een positie...

Een nieuwe deel Verzameld Werk van Miskotte

E

Een nieuw deel Verzameld Werk van Miskotte Een boekbespreking door Rinse Reeling Brouwer Dr. K.H. Miskotte, Hoofdsom der historie en andere teksten uit de oorlogsjaren (Verzameld Werk deel 15), samengesteld en toegelicht door Dr. W.J. van de Meiden en Dr. W. Veen, Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers 2022, 821 pp. ., € 49,90.  ISBN 978 90 435 3872 5. Aangezien in dit nummer van Ophef zowel de...

De zegen van Aäron

D

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark op zondag 1 januari 2023, 8e kerstdag, Besnijdenis en naamgeving van de Heer Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Lieve gemeente, goede vriendinnen en vrienden, Toen ik ruim veertig jaar geleden in dit huis aantrad in de dienst van het Woord, begonnen we juist, samen het boek Numeri te lezen, ‘In de woestijn’. De...