AuthorR.H. Reeling Brouwer

12 maart Johannes 4 Nassaukerk

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 12 maart 2023, de derde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Exodus 17:1-7; Johannes 4:5-28a Gemeente, gij allen die dorst naar recht en erbarmen, Jezus trekt van Juda in het zuiden naar Galilea in het noorden, en hij maakt daarvoor niet, zoals gebruikelijk, een omweg door het over-Jordaanse gebied, maar trekt dwars...

De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen

D

Herman Oevermans en Edward van ’t Slot De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen! Een erfgenaam van Calvijn. Interview met theoloog Rinse Reeling Brouwer Rinse Reeling Brouwer durft een eigen weg te gaan. Geboren in 1953 ging hij studeren in 1971. Het werd theologie op een moment dat veel van zijn kennissen uit de wereld van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) die theologie...

Bij boekpresentatie van postume uitgave Wessel ten Boom, Dichters bij de dood van God

B

In de derde beschouwing over Rilke, uit 2016, komt Wessel uit bij diens laatste twee dichtbundels, waarin hij een zekere rust, want een ‘nieuw verhaal’, een nieuwe levensbeschouwing, ja een nieuw geloof gevonden heeft, dat niet meer parasiteert op Bijbelse stof (pp. 38v.). Wessel typeert dat nieuwe verhaal kort. Daarna volgt in het boek het gedeelte over Pessoa, bij wie modernisering, als...

26 februari Genesis 2 Romeinen 5 Mattheüs 4:1-11 Wormerveer

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Prediking in de Protestantse Gemeente van Wormerveer op zondag 26 februari 2023, eerste zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Genesis 2:8-9.16 en 3:1-6; Romeinen 5:12.14b.18-21; Matteüs 4:1-11 Zusters en broeders, u allen die leeft dankzij de beslissing die in Jezus Christus gevallen is, De eerste zondag van de veertigdagentijd is vanouds gestempeld...

Exegetische inleiding voor Tijdschrift voor Verkondiging (digitaal) zondag 12 maart

E

TvV 3e zondag van de 40-dagentijd, 12 maart 2023 Lezingen: Ex. 17,3-7; Ps. 95; Rom. 5,1-2.5-8; Joh. 4,5-(-15.19b-26.39a.40-)-42 (A-jaar) Auteur: Rinse Reeling Brouwer Exegetische inleiding Ex. 17,3-7 Zowel in de Exodus- als in de Evangelielezing klinkt de roep om water. Het is maar al te begrijpelijk dat er in de woestijn behoefte is aan het tevoorschijn halen van ondergrondse waterstromen...

Nederlandse geestverwanten van Barth en de Indonesische vrijheidsoorlog

N

NEDERLANDSE GEESTVERWANTEN VAN BARTH EN DE INDONESISCHE VRIJHEIDSOORLOG Een voorlopig literatuurbericht ‘Karl Barth en ons koloniale verleden (en heden!?)’. De Karl Barth Stichting laat in haar recente brief doorschemeren, dat een volgende studiedag dit tot thema zou kunnen hebben. Op haar verzoek stelde ik een kort en provisorisch literatuurbericht op over de reacties van Nederlandse...

De Naam van Jezus vertellen

D

DE NAAM VAN JEZUS VERTELLEN Frans Breukelman over de Redder en zijn reddingswerk Gerard van Zanden & Rinse Reeling Brouwer Inleiding Vanuit de overtuiging dat de tekstuele vorm van de bijbelse teksten drager is van een theologische inhoud, heeft Frans Hendrik Breukelman (1916-1993) zich een goed deel van zijn leven beziggehouden met het analyseren van de structuur van Genesis en Matteüs en de...

Naar een vernieuwde verhouding tot het Jodendom

N

.H. Miskotte: Naar een vernieuwde verhouding tot het Jodendom Rinse Reeling Brouwer Abstract K.H. Miskotte, towards a renewed Relationship with Judaism Miskotte’s dissertation on The Essence of Judaism (1932) contained a phenomenological ‘Wesensschau’, a preparation of Jewish-Christian encounter and an inner-protestant dispute at the same time. Around the Second World War too, unconditional...

K.H. Miskotte, Naar een vernieuwde verhouding tot het Jodendom

K

K.H. Miskotte: Naar een vernieuwde verhouding tot het Jodendom Rinse Reeling Brouwer Abstract K.H. Miskotte, towards a renewed Relationship with Judaism Miskotte’s dissertation on The Essence of Judaism (1932) contained a phenomenological ‘Wesensschau’, a preparation of Jewish-Christian encounter and an inner-protestant dispute at the same time. Around the Second World War too, unconditional...