AuthorR.H. Reeling Brouwer

Exegetische inleiding voor Tijdschrift voor Verkondiging (digitaal) zondag 1 mei

E

TvV voor de 3e zondag van Pasen, 1 mei 2022 Lezingen: Hand. 5,27b-32.40b-41; Ps. 30; Apok. 5,11-14; Joh. 21,1(-14)19 (C-jaar) Auteur: Rinse Reeling Brouwer Exegetische inleiding Bij uitstek in de paastijd zingen wij hymnen. In de tekst uit de Apocalyps zijn het myriaden aan engelen, dierwezens en oudsten die hun stem verheffen en elk schepsel stemt daarmee in. In een geïsoleerde aanhaling kan dit...

Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt’. Het getuigenis van Jan Koopmans.

V

Rinse Reeling Brouwer Bijdrage Noordmans Studiedag, vrijdag 29 april 2022, Amersfoort ‘Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt’ Het getuigenis van Jan Koopmans Ter inleiding Koopmans heeft zelf Noordmans als zijn magister gekozen, zoals dat voor een theoloog, en zeker voor ambtsbewuste theoloog nog altijd de beste werkwijze is. Uit zijn brieven van de jaren...

24 april 2022 Deuteronomium 16 leerdienst Tenach & Evangelie in Willem de Zwijgerkerk

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Uitleg in de leerdienst van Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie, Willem de Zwijgerkerk zondag 24 april 2022, 8e dag van Pasen Lezingen: Deuteronomium 15:19-16:17, Jesaja 11:9-10 (met lied 772) en Johannes 19:31-37 Goede vriendinnen en vrienden, Het valt dit jaar opvallend samen. Op vrijdagavond de 15e was het seideravond en begon daarmee de eerste dag...

De Thora als geboortegrond van de mensenrechten

D

DE THORA ALS GEBOORTEGROND VAN DE MENSENRECHTEN Een boek van Herman van Praag met een verrassende gesprekspartner Herman van Praag (1929) vroeg in de jaren zestig en zeventig, de tijd waarin de beweging ‘antipsychiatrie’ de nadruk legde op maatschappelijk onrecht als bron voor psychische ziekte en afwijkend gedrag, aandacht voor het lichamelijke fundament van onze psyche. Vanaf zijn afscheid als...

27 maart Psalm 80 en Johannes 15:1-7 Wormerveer

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Prediking in de Protestantse Gemeente van Wormerveer op zondag 27 maart 2022, vierde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Psalm 80; Johannes 15:1-7 Gemeente, u allen die het Woord hoort en daarin vrucht draagt, In de hoofdstukken dertien tot zeventien van het Johannesevangelie vinden afscheids-gesprekken plaats tussen Jezus en de zijnen in de nacht...

6 maart Ezechiël 28:11-19 en Lucas 3:38-4:13 Nassaukerk

6

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk te Amsterdam op 6 maart 2022, 1e zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Ezechiël 28:11-19; Lucas 3:38-4:13 Lieve gemeente, lieve mensenkinderen, Op de eerste zondag van de veertigdagentijd naar Pasen staat vanouds het verhaal centraal van de ‘beproeving’ (of ‘verzoeking’ – het geschikte Nederlandse woord is moeilijk te...

27 februari Johannes 11:45-54 Regenbooggemeente

2

Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark op 27 februari 2022, de achtste zondag na Epifanie (Quinquagesima) Schriftlezing: Johannes 11:45-54 Lieve gemeente, in Christus verzamelde kinderen Gods, In het evangelie naar Johannes gaan we met Jezus van feest naar feest. Het gedeelte van vanmorgen vormt het slot van het grotere geheel dat zich afspeelt tijdens Chanoeka, het ‘feest...

Willem van Oranje, de calvinisten en Johannes Calvijn

W

Column De Nieuwe Bijbelschool, februari 2022 Wie in de – terecht veelvuldig geprezen – nieuwe biografie De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje van René van Stipriaan over calvinisten leest, zal daar vermoedelijk een weinig positief beeld aan overhouden. Als bondgenoten waren ze voor Oranje even onmisbaar als hinderlijk. Ze bliezen de geest van revolte aan, schuwden geweld (ook in ruwe...

Kom verder! het nieuwe boek van de wintergast

K

In dit deel van zijn memoires figureert Freek de Jonge zelf maar karig. Het biedt een eerlijk en bovenal liefdevol portret van zijn vader Andries de Jonge, tot aan het vertrek uit Workum, zijn tweede gemeente als hervormd predikant, in 1951. De humor is niet uitbundig, zoals op de planken, maar ingehouden en verstopt in korte dialogen. En de kunst die nodig is bij een avondvullend programma om...

30 januari Johannes 2:13-22 Oostzaan

3

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking in de dienst van de Protestantse Kerk Oostzaan op zondag 30 januari 2022, 5e zondag van Epifanie Lezingen: 1 Koningen 8:22-30 en Johannes 2:13-22 Lieve gemeente, leden van het lichaam van Christus, ‘Nabij was het Pesach van de Joden’ (Joh. 2:13a). In het Johannesevangelie is dat driemaal het geval (ook 6:4 en 11:55). ‘En Jezus ging op naar Jeruzalem’ (13b);...