AuthorR.H. Reeling Brouwer

Review of:

R

Bruce Lindley McCormack, The Humility of the Eternal Son. Reformed Kenoticism and the Repair of Chalcedon, Current Issues in Theology, Cambridge University Press, 2021, xi + 316 pp., hardcover, £35.00/ $43.99     This book, which had been eagerly anticipated by many, is the first of a trilogy of volumes. In traditional categories, it deals with the topic of the ‘person of Jesus Christ’...

The Theme of Kenosis in the Tract on the Person of Jesus Christ in Calvin’s Institutes

T

Rinse H. Reeling Brouwer, Amsterdam ‘The abasement of the flesh was like a veil, by which the divine majesty was concealed’ – The Theme of kenosis in the tract on the Person of Jesus Christ in Calvin’s Institutes The main part of this paper will deal with John Calvin’s doctrine of ‘The Person of the Mediator’ in the polemic passages of the last edition of his Institutes of 1559, to identify his...

Bijdrage paneldiscussie over te verschijnen nieuwe en volledige Engelse vertaling van de Göttingen Dogmatics

B

Barth Conference 2022, Karl Barth and Reformed Theology, June 20, Monday evening 7.30pm, panel discussion on the (completion of the) translation of Barth’s Göttingen Dogmatics Contribution Rinse Reeling Brouwer During the three semesters in Göttingen, when Barth offered lectures under the title Instruction in the Christian Religion (alluding to Calvin’s Institutes), he certainly did not present a...

Inleiding met tekst Giorgio Agamben

I

Giorgio Agamben (1942) De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben bewoog zich aanvankelijk vooral op het terrein van de filosofie van de taal en de (anti-)esthetica. Pas in de jaren na de koude oorlog trok hij de aandacht op het veld van de politieke filosofie. Zijn uitgangspunt was daarbij de stelling van de staatsrechtgeleerde Carl Schmitt, die in zijn Politische Theologie (1922) had gesteld, dat...

Bijbelse hermeneutische theologie

B

Het Griekse werkwoord hermeneuein duidt op vertolken, vertalen, uitleggen. Hermeneutiek is dan de theorie van de uitleg en van de beoefening daarvan. In de 17e eeuw betrof hermeneutica sacra de uitleg van de Bijbel, maar dat impliceert niet dat de Bijbel om een andere uitlegkunst vraagt dan andere teksten. Lange tijd gingen nieuwe inzichten in de Bijbelse hermeneutiek meestal voorop en vonden...

Protestantse Theologen

P

De in deze sectie verzamelde theologen zijn in elk geval in dit opzicht ‘protestants’, dat ze zich beroepen op de reformatie uit de 16e eeuw: op de creatieve kracht van de genade (*Keller), op de mythische term ‘Woord Gods’ als aanduiding voor het als mens aangesproken-zijn (*Kuitert), op Luthers betoog over de vrijheid van een christenmens (*Huber), op diens theologie van het kruis (*Jüngel) en...

Toespraak bij de boekpresentatie van Albert J. Rasker. Mens onder de mensen

T

Toespraak boekpresentatie Albert J. Rasker, Mens onder de Mensen ‘Klein Vogelenzang’. Pinetum Blijdenstein, Hilversum op dinsdag 7 juni 2022 Vóór alles: Hans Rasker, Henk Meijering, Maarten Rasker, hartelijk gefeliciteerd met de verschijning van Albert J. Rasker. Mens onder de mensen, waarvan ik zo dadelijk na mijn praatje het eerste exemplaar ga overhandigen! [1] Het was al een goed idee, om de...

Het ethos van de geschiedschrijving

H

Het ethos van de geschiedschrijving, ook van kerk en theologie[1] Inleiding Huidige debatten over geschiedenis kennen een hoge ethische lading. Of het nu over het protestantse antisemitisme in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog gaat, om de jarenlang verzwegen verhalen achter Me Too-aanklachten en in bredere zin de nog altijd scheve man/vrouw-verhoudingen, om het aandeel van slavenarbeid op...

Exegetische inleiding voor Tijdschrift voor Verkondiging (digitaal) zondag 1 mei

E

TvV voor de 3e zondag van Pasen, 1 mei 2022 Lezingen: Hand. 5,27b-32.40b-41; Ps. 30; Apok. 5,11-14; Joh. 21,1(-14)19 (C-jaar) Auteur: Rinse Reeling Brouwer Exegetische inleiding Bij uitstek in de paastijd zingen wij hymnen. In de tekst uit de Apocalyps zijn het myriaden aan engelen, dierwezens en oudsten die hun stem verheffen en elk schepsel stemt daarmee in. In een geïsoleerde aanhaling kan dit...

Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt’. Het getuigenis van Jan Koopmans.

V

Rinse Reeling Brouwer Bijdrage Noordmans Studiedag, vrijdag 29 april 2022, Amersfoort ‘Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt’ Het getuigenis van Jan Koopmans Ter inleiding Koopmans heeft zelf Noordmans als zijn magister gekozen, zoals dat voor een theoloog, en zeker voor ambtsbewuste theoloog nog altijd de beste werkwijze is. Uit zijn brieven van de jaren...