AuthorR.H. Reeling Brouwer

6 september Mattheüs 18:15-20 Wormerveer

6

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Overdenking in de dienst van de Protestantse Gemeente te Wormerveer op zondag 6 september 2020, 12e van de zomer Schriftlezing: Mattheüs 18:15-20 Gemeente, u hier aanwezig in dit kerkgebouw en u die online met ons verbonden bent, Het gedeelte dat we lazen maakt binnen het evangelie naar Mattheüs deel uit van wat bekend staat als de ‘gemeenterede’. Het...

Die Präsenz der Wahrheit in der Theologie K.H. Miskottes

D

Die Präsenz der Wahrheit in der Theologie K.H. Miskottes “Von der Gegenwart Gottes”. Das war der Titel eines (langen) Schlussvortrags, den Kornelis Heiko Miskotte am 10. Januar 1958, fast zwei Jahre vor seinem Abschied als Dogmatiker an der Universität Leiden, an einem Kongress der „Verenigde Studenten in de Theologische Faculteiten“ (V.S.T.F.) zu Groningen gehalten hat.[1] Der Aufbau des in...

Syllabus bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis

S

Toen ik in 1997 in Kampen begon te doceren, was er in de propedeuse een cursus ‘Kennis van de Confessie’ opgenomen. Daarop volgde in het eerste gedeelte van het doctoraalprogramma een cursus Symboliek. Daarin behandelde ik de Nederlandse Geloofsbelijdenis, aan de hand van onderstaande syllabus, en wel samen met het handboek Symboliek van G.P. Hartvelt. Aan de syllabus is te merken, dat het...

Interview De Godsvraag is de hoofdvraag

I

“De Godsvraag is de hoofdvraag”. In gesprek met Rinse Reeling Brouwer’ (Caspar Dullemond), in: PThUnie 13(2019)1, 10-15 Rinse Reeling Brouwer (Den Haag, 1953) studeerde tussen 1971 en 1981 theologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1973 was hij een van de oprichters van Christenen voor het Socialisme. Van 1982 tot 1997 was hij predikant van de Arkgemeente in Amsterdam-Slotervaart. In...

literatuurlijst

l

De cahiers van de Bijbelse Theologie (verschenen bij uitgeverij Kok/ Kampen): Cahier BT I/1  Schrift-lezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van Bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese, 1980. 173 pp. Bezorgd door F.H. Breukelman zelf. (Eerste cahier in volgorde van verschijnen). Cahier BT I/2 Toledot. De theologie van het boek Genesis: Het...

Consequenties in het gesprek met tijdgenoten (Cahier BT IV/2)

C

14. Consequenties in het gesprek met tijdgenoten (Cahier IV/2) In het afsluitende Cahier zijn verspreide teksten verzameld. Daartoe behoren korte, programmatische ontwerpen, de oorspronkelijke opzet van het voor Barth bestemde opstel ‘Dogmatiek als hermeneutiek’, een schets van het project ‘grondvormen van theologische systematiek’ (breder dan de Calvijnstudie), beschouwingen over 20e eeuwse...

In het bijzondere het algemene zoeken: hoe moeilijk (Cahier BT IV/1)

I

13. In het bijzondere het algemene zoeken: hoe moeilijk (Cahier IV/1) We komen nu bij het vierde deel, waarvan, naar wij zagen, onduidelijk is of het nu al dan niet tot de eigenlijke Bijbelse Theologie behoort: de studie naar de structuur van de doctrina van de ecclesia, die altijd weer vanuit de exegese onder druk dient te komen staan. We kwamen in het voorgaande de Reformatie op twee wijzen...

Gaat heen en maakt al de volken tot discipelen (Cahier BT III/3)

G

12. ‘Gaat heen en maakt al de volkeren tot discipelen’ (Cahier III/3) Het vervolg van de bespreking van ‘het evangelie van het koningschap’, het beoogde tweede hoofdstuk over het lijdensverhaal, is naar een vertrouwd patroon slechts fragmentarisch overgeleverd. Wel is er een belangrijke tekst beschikbaar over het ‘vierde hoofddeel’ van dit in Mat. 20:19b aangekondigde verhaal: ‘ten derden dage...

De koninklijke vervulling van alle gerechtigheid (Cahier BT III/2)

D

11. De koninklijke vervulling van alle gerechtigheid (Cahier III/2) Na de persoon die het werk gaat volbrengen in het voorgaande, behandelt een volgend Cahier het werk dat deze persoon volbrengt. Door deze tweeslag combineert Breukelman zijn zelf gevonden begrippenpaar sjem en davar, naam en woord-daad, met het scholastische onderscheid in de christologie tussen persoon en werk van Christus...

De binnenkomst vanuit de Tenakh in het Evangelie (Cahier BT III/1)

D

10. De binnenkomst vanuit de Tenakh in het Evangelie (Cahier III/1) “Je komt vanuit de Tenakh het Nieuwe Testament niet goed binnen, als je niet binnen komt via Mattheüs. Ik denk dat het niet toevallig is, dat zij, die de vier evangeliën op een rijtje hebben gezet, niet Johannes voorop hebben gesteld. En ook niet Lucas. Ik denk dat zij daar goed aan gedaan hebben. Omdat op die plaats Mattheüs...