AuthorR.H. Reeling Brouwer

Een nieuwe deel Verzameld Werk van Miskotte

E

Een nieuw deel Verzameld Werk van Miskotte Een boekbespreking door Rinse Reeling Brouwer Dr. K.H. Miskotte, Hoofdsom der historie en andere teksten uit de oorlogsjaren (Verzameld Werk deel 15), samengesteld en toegelicht door Dr. W.J. van de Meiden en Dr. W. Veen, Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers 2022, 821 pp. ., € 49,90.  ISBN 978 90 435 3872 5. Aangezien in dit nummer van Ophef zowel de...

De zegen van Aäron

D

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark op zondag 1 januari 2023, 8e kerstdag, Besnijdenis en naamgeving van de Heer Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Lieve gemeente, goede vriendinnen en vrienden, Toen ik ruim veertig jaar geleden in dit huis aantrad in de dienst van het Woord, begonnen we juist, samen het boek Numeri te lezen, ‘In de woestijn’. De...

K.H. Miskotte in Kortgene. Lezing voor Heemkundige Kring De Bevelanden

K

[1] K.H. Miskotte in Zeeland Zijn predikantschap in Kortgene (1921-1925) en zijn pastorale, theologische en ‘profetische’ agenda in die dagen [2] Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer Miskotte/Breukelman-leerstoel, Amsterdam (Protestantse Theologische Universiteit) Lezing voor Heemkundige Kring De Bevelanden; De Nieuwe Poort Kortgene op zondagmiddag 19 maart 2023, 15.00 uur [3] Literatuur: K.H...

K.H. Miskotte in Kortgene. Lezing voor Heemkundige Kring De Bevelanden

K

[1] K.H. Miskotte in Zeeland Zijn predikantschap in Kortgene (1921-1925) en zijn pastorale, theologische en ‘profetische’ agenda in die dagen [2] Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer Miskotte/Breukelman-leerstoel, Amsterdam (Protestantse Theologische Universiteit) Lezing voor Heemkundige Kring De Bevelanden; De Nieuwe Poort Kortgene op zondagmiddag 19 maart 2023, 15.00 uur [3] Literatuur: K.H...

12 maart Johannes 4 Nassaukerk

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 12 maart 2023, de derde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Exodus 17:1-7; Johannes 4:5-28a Gemeente, gij allen die dorst naar recht en erbarmen, Jezus trekt van Juda in het zuiden naar Galilea in het noorden, en hij maakt daarvoor niet, zoals gebruikelijk, een omweg door het over-Jordaanse gebied, maar trekt dwars...

12 maart Johannes 4 Nassaukerk

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 12 maart 2023, de derde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Exodus 17:1-7; Johannes 4:5-28a Gemeente, gij allen die dorst naar recht en erbarmen, Jezus trekt van Juda in het zuiden naar Galilea in het noorden, en hij maakt daarvoor niet, zoals gebruikelijk, een omweg door het over-Jordaanse gebied, maar trekt dwars...

De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen

D

Herman Oevermans en Edward van ’t Slot De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen! Een erfgenaam van Calvijn. Interview met theoloog Rinse Reeling Brouwer Rinse Reeling Brouwer durft een eigen weg te gaan. Geboren in 1953 ging hij studeren in 1971. Het werd theologie op een moment dat veel van zijn kennissen uit de wereld van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) die theologie...

Bij boekpresentatie van postume uitgave Wessel ten Boom, Dichters bij de dood van God

B

In de derde beschouwing over Rilke, uit 2016, komt Wessel uit bij diens laatste twee dichtbundels, waarin hij een zekere rust, want een ‘nieuw verhaal’, een nieuwe levensbeschouwing, ja een nieuw geloof gevonden heeft, dat niet meer parasiteert op Bijbelse stof (pp. 38v.). Wessel typeert dat nieuwe verhaal kort. Daarna volgt in het boek het gedeelte over Pessoa, bij wie modernisering, als...

26 februari Genesis 2 Romeinen 5 Mattheüs 4:1-11 Wormerveer

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Prediking in de Protestantse Gemeente van Wormerveer op zondag 26 februari 2023, eerste zondag van de veertigdagentijd Schriftlezingen: Genesis 2:8-9.16 en 3:1-6; Romeinen 5:12.14b.18-21; Matteüs 4:1-11 Zusters en broeders, u allen die leeft dankzij de beslissing die in Jezus Christus gevallen is, De eerste zondag van de veertigdagentijd is vanouds gestempeld...