AuthorR.H. Reeling Brouwer

7 juni. Marcus 5:22-43 en Psalm 30 te Zonnemaire7 juni.

7

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Verkondiging in de dienst van zondag 7 juli 2024, de 3e van de zomer, in de Protestantse Gemeente te Zonnemaire Schriftlezingen: Psalm 30; Marcus 5:22-43 Gemeente, u allen, afzonderlijk en tezamen: dochter van Sion, Het blijft telkens weer fascineren, hoe in onze evangelielezing twee verhalen, die van het dochtertje van Jaïrus en die van de bloedvloeiende...

7 juni. Marcus 5:22-43 en Psalm 30 te Zonnemaire

7

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Verkondiging in de dienst van zondag 7 juli 2024, de 3e van de zomer, in de Protestantse Gemeente te Zonnemaire Schriftlezingen: Psalm 30; Marcus 5:22-43 Gemeente, u allen, afzonderlijk en tezamen: dochter van Sion, Het blijft telkens weer fascineren, hoe in onze evangelielezing twee verhalen, die van het dochtertje van Jaïrus en die van de bloedvloeiende...

Exegetische inleiding voor Tijdschrift voor Verkondiging (digitaal) zondag 30 juni

E

TvV 13e zondag door het jaar, 30 juni 2024 Lezingen: Wijsh. 1,13-15; 2,23-24; Ps. 30;  2 Kor. 8,7.9.13-15; Mar. 5,21-(24.35-)43 (B-jaar) Auteur: Rinse Reeling Brouwer Exegetische inleiding De lijn die tussen de lezingen te trekken valt is wel duidelijk: het boek Wijsheid vertolkt Israëls protest tegen de doodsmacht op een wijze die verstaanbaar was in de hellenistische wereld: God heeft de...

12 mei Exodus 19:1-11 en Johannes 17:14-26 Protestantse Gemeente Wormerveer

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Prediking in de Protestantse Gemeente van Wormerveer op zondag 12 mei 2024, zevende zondag van Pasen Schriftlezingen: Exodus 19:1-11; Johannes 17:14-26 Lieve gemeente, U allen op wie de voorbede van Jezus betrekking heeft, Op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren biedt ons leesrooster gedurende twee jaren in twee delen (Joh. 17:1-13; 14-26) ons ter...

5 mei Jesaja 45:14-20a en Johannes 15:9-17 Noorderkerk Zaandam

5

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Overweging in de dienst in de Noorderkerk, Zaandam, op de zesde zondag van Pasen (‘Rogate’), 5 mei 2024 Schriftlezingen: Jesaja 45:14-20a en Johannes 15:7-19 Goede vriendinnen en vrienden, Binnen de paastijd zijn we, in de liturgische stilering ervan, bijna gekomen tot de veertigste van de vijftig dagen, waarin de opgestane Jezus, die opnieuw in een flits...

28 april Deuteronomium 4:25-40 Kruiskerk Amstelveen

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Uitleg en verkondiging in de dienst in de Kruiskerk te Amstelveen op 28 april 2024, 5e zondag van Pasen Schriftlezingen: Deuteronomium 4:25-40, Johannes 15:5-8 Gemeente, partners in het verbond, ranken van de wijnstok, Op de zondagen van Pasen pleegt de kerk te lezen uit het evangelie naar Johannes van de gesprekken van Jezus en de zijnen in de nacht (Joh...

Kerkatelier Oude Kerk, Goede Herder zondag 21 april 2024

K

Oude Kerkgemeente, Kerkatelier in ochtenddienst 21 april 2021, 4e zondag van Pasen “Een theologisch perspectief op dienend leiderschap’’, met Rinse Reeling Brouwer. Hand-out. De herder als leider in de lezingen van deze zondag Ezechiël 34. De profeet verblijft met andere gedeporteerden uit de Judese elite in het ballingsoord Babel. Daar bereikt hen in Ex. 33:21 het bericht dat Jeruzalem verslagen...

17 maart Jeremia 32 Nassaukerk

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 12 maart 2024, de vijfde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezing: Jeremia 32:1-4a en 6-15; 16-25; 26-29 en 36-44 U allen, gemeenschap één van hart in dit huis, Het verzoek, het aanbod, het bevel dat de profeet Jeremia hier krijgt, slaat welbeschouwd nergens op. De stad Jeruzalem wordt belegerd, in de tang genomen (vs. 2)...

17 maart Jeremia 32 Nassaukerk

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de dienst in de Nassaukerk op 12 maart 2024, de vijfde zondag van de veertigdagentijd Schriftlezing: Jeremia 32:1-4a en 6-15; 16-25; 26-29 en 36-44 U allen, gemeenschap één van hart in dit huis, Het verzoek, het aanbod, het bevel dat de profeet Jeremia hier krijgt, slaat welbeschouwd nergens op. De stad Jeruzalem wordt belegerd, in de tang genomen (vs. 2)...

Reactie bij boekpresentatie van Herman Bavinck, Amsterdamse Dogmatiekcolleges

R

Boekpresentatie Herman Bavinck, Amsterdamse Dogmatiekcolleges Vrijdag 8 maart 2024, Theologische Universiteit Utrecht Bijdrage Rinse Reeling Brouwer, PThU 1. Wat een werkkracht! Wat een verantwoordelijkheidsbesef! Wat een belezenheid! Wat een acribie! Een gedistingeerde 19e-eeuwse hoogleraar, die er alles voor over heeft zijn studenten zo goed mogelijk te informeren. En dat binnen een...