AuthorR.H. Reeling Brouwer

27 november Genesis 25 leerdienst Tenach & Evangelie in Willem de Zwijgerkerk

2

Uitleg in de leerdienst van Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie, Willem de Zwijgerkerk zondag 27 november 2022, 1e zondag van de advent Lezingen: Genesis 25:19-28.29-34 (Sidra), Maleachi 1:1-5 (Haftara), 1 Korinthe 15:29-34 Goede vriendinnen en vrienden, ‘De verwekkingen van Isaak’ (Gen. 19:25) nemen binnen het eerste boek van de Thora maar liefst drie Sidra’s in beslag, twaalf hoofdstukken...

20 November 2 Koningen 13:14-25

2

Lieve gemeente, uit het woord van God geboren, Elisja, de man Gods (vs. 19) is ziek, tot stervens toe (vs. 14). Gaat hiermee de profetie verloren? De boeken Koningen staan in de rabbijnse Bijbel onder de boeken van de eerdere profeten. Elia en zijn leerling Elisja staan daarbij in het midden. Koningen hebben naar hen te luisteren. Sterker nog: na de grote confrontatie van Elia met koning Achab...

K.H. Miskotte, ‘de ziener en dichter onder mijn vrienden’

K

In deze bijdrage komen vier aspecten van de verhouding van Kornelis Heiko Miskotte tot Karl Barth aan de orde. Eerst gaat het over zijn publieke optreden als pleitbezorger voor de theologie van Barth. Vervolgens gaat het aan de hand van fragmenten uit dagboeken en brieven over enkele vragen aan Barth, waarmee hij zeker tot aan 1940 rondliep. Daarop volgen een aantal opmerkingen over de...

Enkele opmerkingen ter introductie van de studie van Hennecke naar de Barth-receptie in Nederland

E

Enkele opmerkingen ter introductie van de studie van Hennecke naar de Barth-receptie in Nederland, deel I[1] Rinse Reeling Brouwer We mogen ons in Nederland wel vereerd weten, dat een dergelijke studie aan ‘onze’ geschiedenis is gewijd. [2] Susanne Hennecke kwam vanuit de Duitse Bondsrepubliek aan de Universiteit van Amsterdam haar studie voltooien, tot aan haar promotie toe (1999), en heeft ook...

Bespreking van: Willem Maarten Dekker, Domweg gelukkig.

B

Willem Maarten Dekker, Domweg gelukkig. Een theologische en filosofische verkenning over het streven naar geluk, Heerenveen: Groen 2021, 135 pp., € 14,99, 9789088972751 Dit krachtige en rijke essay is een uitwerking, op verzoek van de uitgever, van een lezing voor een studentenvereniging. Voorwerp van beschouwing is ‘of, hoe en in hoeverre het aardse, geschapen bestaan voor ons een plaats van...

Karl Barth und die altprotestantische Orthodoxie

K

Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Symposium Karl Barth als Theologiegeschichtler, Siegen, 22.-24. September 2022 Karl Barth und die altprotestantische Orthodoxie Eine Vorbemerkung: Die Terminologie dessen, was hier ‚die altprotestantische Orthodoxie‘ genannt wird, ist nicht festgelegt. Ernst Troeltsch hat vom ‚Altprotestantismus‘ geredet, der um 1700 sein Ende gefunden habe. Im angelsächsischen...

18 september Amos 6:1a.3-7 en Lucas 16:1-9 Oostzaan

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Overdenking in de dienst van de Protestantse Kerk Oostzaan op zondag 18 september 2022, 1e zondag van de herfst Lezingen: Amos 6:1a.3-7; Lucas 16:1-9 Lieve gemeente, leerlingen van Jezus, op zoek naar vriendschap, De woorden van de profeet Amos zijn confronterend. We kunnen ze van ons afschuiven, en wijzen naar toén: naar de elite, de eerstelingen, de...

Schöpfung als utopische Erinnerung, Versöhnung als Begrenzung der Gewalt, Vollendung als das Ende des Kampfes ums Dasein

S

Die Woltersburger Mühle, Bibel-Kongress Neuschöpfung, 26. – 28. August 2022 Impuls Rinse Reeling Brouwer Eine utopische Erinnerung der Schöpfung und ihrer (jedenfalls teilweise) Zerstörung Innerhalb des Buches bereschit (Im Anfang) beziehen sichdie beiden (Sub-)Perikopen im 1. und 9. Kapitel, in denen es um Segen und Nahrung des Menschen geht, aufeinander. Vor der Erschaffung der Menschen gab es...

The Divine Name as a Form of Kenōsis in Both Biblical Testaments

T

The Synopsis Purioris Theologiae contains a series of Disputations held at Leiden University, and appeared in 1625 because of the need for clarification of Reformed doctrine after the troubles that had led to the Synod of Dort of 1618-19. In the Third Disputation, “Concerning the Canonical and Apocryphal Books,” its president Antonius Thysius drafted the following, twentieth thesis:[1] “The...

Review of:

R

Bruce Lindley McCormack, The Humility of the Eternal Son. Reformed Kenoticism and the Repair of Chalcedon, Current Issues in Theology, Cambridge University Press, 2021, xi + 316 pp., hardcover, £35.00/ $43.99     This book, which had been eagerly anticipated by many, is the first of a trilogy of volumes. In traditional categories, it deals with the topic of the ‘person of Jesus Christ’...