AuthorR.H. Reeling Brouwer

Exegetische inleiding voor Tijdschrift voor Verkondiging (digitaal) zondag 31 januari

E

TvV voor de 4e zondag door het jaar, 31 januari 2021 Lezingen: Deut. 18,15-20; Ps. 95; 1 Kor. 7,32-35; Mar. 1,21-28 (B-jaar) Auteur: Rinse Reeling Brouwer Exegetische inleiding De perikoop is duidelijk afgebakend: in Mar. 1,21 gaan Jezus en de zojuist door hem geroepen volgelingen (meervoud) naar Kafarnaoem en gaat hij (enkelvoud) daar meteen op de sabbatdag de synagoge binnen om te leren, en in...

10 januari Marcus 1:1-13 De Ark

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking bij online viering van de Regenbooggemeente in De Ark, Amsterdam Nieuw-West op 10 januari 2021, 1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer Schriftlezing: Marcus 1:1-13 Gemeente van Jezus Christus, met Hem zonen en dochters van God, Alle vier de evangeliën kennen een inleiding, die de Messias Jezus introduceert vanuit Mozes en de profeten. Johannes zet in bij het...

‘Spinoza boekbeeld van de liberale democratie? Vicor Kal leest anders’

&

Op 5 november 2004, drie dagen na de moord op Theo van Gogh, woonde ik een lezing bij in het paleis op de Dam. Spreker was Jonathan Israel, auteur van een reeks studies naar de ‘Radicale Verlichting’, die hij bij Spinoza laat beginnen. En het hevige gesprek werd bepaald door het thema van de ‘vrijheid van meningsuiting’, anders dan ‘vrijheid van godsdienst’ door Spinoza in zijn Theologisch...

Von Heilsgeschichte erzählen

V

Rinse Reeling Brouwer Von Heilsgeschichte erzählen Rinse Reeling Brouwer, emeritierter Professor für theologische Hermeneutik der Bibel an der Protestantisch Theologischen Universität in Amsterdam, erzählt im Gespräch mit Klara Butting von seinem Glauben an die Heilung der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Lieber Rinse, ich habe bei Karl Barth gelesen, dass Mozart uns in der Gegenwart hören...

Von Heilsgeschichte erzählen

V

Rinse Reeling Brouwer Von Heilsgeschichte erzählen Rinse Reeling Brouwer, emeritierter Professor für theologische Hermeneutik der Bibel an der Protestantisch Theologischen Universität in Amsterdam, erzählt im Gespräch mit Klara Butting von seinem Glauben an die Heilung der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Lieber Rinse, ich habe bei Karl Barth gelesen, dass Mozart uns in der Gegenwart hören...

Rasker als theologisch auteur

R

1] Boekpresentatie A.J. Rasker, Theoloog op de bres voor de vrede [2] Rasker de theologische auteur, Rinse Reeling Brouwer, 29-10-2020 [3] ‘Zij gingen ons voor en wij mogen hen niet uit het oog en uit het gehoor verliezen; zij spreken nog tot ons en mogen er aanspraak op maken, dat naar hen geluisterd wordt. Dat is de theologische zin van de kerkgeschiedenis, dat wij hen aan het woord laten en...

25 oktober Mattheüs 22:41-46 De Ark

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overdenking in de dienst van de Regenbooggemeente in De Ark, Amsterdam, op 25 oktober 2020, 6e zondag van de herfst Schriftlezing: Mattheüs 22:41-46 Lieve gemeenten, meer verstrooid dan verzameld, maar in de verstrooiing tóch verzameld, Zoon van David. Het hele evangelie door is Jezus zo toegeroepen: door twee blinden, roepend om ontferming in Galilea (Mat. 9:27) en dan...

Beschrijving geschriften van A.J. Rasker

B

Rinse Reeling Brouwer Toevoegingen aan Tomáš Novák, A.J. Rasker. Theoloog op de bres voor de vrede p. 81: De dissertatie: De ethiek en het probleem van het booze – een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant (1935), 216 pp. geraadpleegd via: In het eerste deel, ‘De ethische vooronderstellingen’, houdt Rasker zich bezig met Kant en met diens...

Persoonlijk woord vooraf Rinse Reeling Brouwer

P

Als geschenk voor wat heet de ‘openbare belijdenis van het geloof’ – een wat merkwaardige benaming in de Nederlandse gereformeerde traditie voor een gebeuren op één tijdsmoment dat staat voor wat een christenmens toch geacht wordt een leven lang te doen – ontving ik van mijn ouders De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 van A.J. Rasker, met de zaligspreking Matteüs 5:9 als opdracht. Het zegt...

Een reactie als reformatorisch theoloog op De onzichtbare maat

E

Een reactie als reformatorisch theoloog op De onzichtbare maat Voor Kinneging is het Christendom als pijler voor de Europese Traditie ‘versmolten met’ het platoonse perspectief waarmee de patres de Schriften lazen (383). Ik onderschrijf, dat de vaak aangebrachte tegenstelling tussen israëlitisch en hellenistisch veelal niet opgaat (al in de periode van het vroege Jodendom niet) en dat een...