AuthorR.H. Reeling Brouwer

‘Introduction’, in: Biblical ABC’s. The Basic of Christian Resistance

In the early nocturnal hours of May 10, 1940, the German Wehrmacht invaded the Netherlands, Belgium, and Luxembourg. Dutch troops resisted for several days, but the bombardment of the City of Rotterdam compelled the government to capitulate on May 15. Two days later, Hitler proclaimed a decree by which he appointed the Austrian Nazi Arthur Seyss-Inquart as the Reichskommissar for the occupied...

Politieke theologie van de aarde

P

Politieke theologie van de aarde Catherine Keller leest Schmitt, Benjamin, Taubes en Agamben De theologe Catherine Keller, die te situeren valt in de stromingen van de feministische theologie, de procestheologie en het postmoderne denken, heeft een boek geschreven waarin ze verder probeert te komen door ook de politieke theologie in haar denken te betrekken.[i] Ze had het plan opgevat in mei 2020...

Inhoud

I

Ten geleide  Met Wilken op weg Lof der binnenvaart – Adriaan Deurloo Psalm 50 – Wout van der Spek Waar wij ons op beroepen – Wessel H. ten Boom Barth en de novemberrevolutie; voor Wilken – Dick Boer Volhouden – Loes Mulders Het Gast-huis – Kees Voordouw Denkend aan Wilken… – Leny de Pijper 2. In het leerhuis Klein pleidooi voor het horen – Bart Voorsluis De bron – Adriaan Deurloo Kinderen...

Gestohlen, gestohlen bin ich aus meinem Land

G

‘Compassion is calling’, Woltersburger Mühle, 13. August 2021. Rinse Reeling Brouwer Ich grüße sie alle zusammen herzlich aus Amsterdam, jetzt auch aus Zierikzee, Seeland, Niederländer Surinamischer oder Karaibischer Herkunft haben schon seit vielen Jahren darauf gedrängt, aber erst in der letzten Zeit wird sie im Ganzen der niederländischen Gesellschaft als unumgänglich erfahren: die...

Spinoza’s beoordeling van de wet van Mozes

S

Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Lezing voor Spinoza Zomerweek 2021, dinsdag 27 juli om 9.30 uur te Barchem Spinoza’s beoordeling van de wet van Mozes in de Tractatus Theologico-Politicus Goddelijke en menselijke wet; tora, nomos en lex (TTP IV) We gaan spreken over de wet van Mozes. Het woord ‘wet’ kan veel betekenen, en het kan dus geen kwaad eerst na te gaan wat we er zoal onder kunnen...

1 augustus Johannes 6:16-21 Paaskerk

1

Uitleg en verkondiging in de dienst van zondag 1 augustus 2021, de 7e van de zomer, in de Paaskerk te Amstelveen Schriftlezingen: Jesaja 43:1-7; Johannes 6:16-21 Gemeente, leerlingen van Jezus, De forse reeksen van lezingen uit het Johannes-evangelie volgens het aanbod van het alternatief leesrooster, in dit kerkelijk jaar en in het komende jaar nogmaals, bieden ons de gelegenheid het eigene...

11 juli Johannes 5:19-30 Zonnemaire

1

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Verkondiging in de dienst van zondag 11 juli 2021, de 4e van de zomer, te Zonnemaire Schriftlezingen: Jesaja 26:7-19; Johannes 5:19-30 Gemeente, u allen die hoort naar de woorden van de Mensenzoon, Het alternatieve leesrooster biedt voor dit en voor het volgende jaar op een reeks achtereenvolgende zondagen een voortgaande lezing aan uit delen van het Johannes...

8 juli Deuteronomium 3:23-28 Ede Gedachtenis Ger Elbertsen

8

Goede vriendinnen en vrienden, De laatste maal, niet dat ik hier in Ede kwam voor het leerhuis maar wel dat Ger daarbij kon zijn, in februari 2019, ging het over Mozes. En ik herinner me dat Ger na afloop zei: ‘daar zouden we nog heel veel meer van moeten ontdekken’. Het lag voor mij dus voor de hand, op deze dag, geschaard rond haar kist, een verdere glimp van Mozes te ontdekken. De Bijbelverzen...

Agamben over ‘de vrijgave van lichamen tot een nieuw gebruik’

A

In het najaar van 2019 en het vroege najaar van 2020 lazen we in de Agamben-leeskring van het Amsterdamse leerhuis het boek Nudità, in het Nederlands uitgebracht als Naaktheden.[i] De redactie verzocht om een bericht van enige bevindingen bij het lezen (voor eigen rekening, niet namens de groep), met daarbij ook een kleine terugblik in het licht daarvan op het aloude De verlossing van ons lichaam...

Agamben over ‘de vrijgave van lichamen tot een nieuw gebruik’

A

In het najaar van 2019 en het vroege najaar van 2020 lazen we in de Agamben-leeskring van het Amsterdamse leerhuis het boek Nudità, in het Nederlands uitgebracht als Naaktheden.[i] De redactie verzocht om een bericht van enige bevindingen bij het lezen (voor eigen rekening, niet namens de groep), met daarbij ook een kleine terugblik in het licht daarvan op het aloude De verlossing van ons lichaam...