Artikelen

A

2023

 1. De Naam van Jezus vertellen: Frans Breukelman over de Redder en zijn reddingswerk, met Gerard van Zanden, in: Het evangelie naar Matteüs, Amsterdamse Cahiers voor de Bijbel en zijn Tradities nr. 36, 1-12
 2. Ik heb geen theologie. Enkele bijbels-theologische lijnen, in: Willem Barnard | Guillaume van der Graft, In wind en vuur. Band I-III Alle liederen; alle liederen toegelicht, onder redactie van Gerda van de Haar en Klaas Touwen, Skandalon, Band II, 125-130
 3. Vrije gehoorzaamheid, in oplettendheid voor wat God in zijn Heilig Woord zegt. Het getuigenis van Jan Koopmans, in: In het Spoor van Noordmans. De moed van dominee Jan Koopmans (1905-1945), Noordmans Cahier 20, 2023, 30-52
 4. Waarom een systematisch theoloog de bijbelse theologie nodig heeft (Katherine Sonderegger over Leviticus 9:23), in: Van God gesproken. Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbing (ACEBT SS 19), SHA Amsterdam 2023, 71-80

2022

2021

 1. Politieke theologie van de aarde. Catherine Keller leest Schmitt, Benjamin, Taubes en Agamben, in: Adriaan Deurloo, Rinse Reeling Brouwer en Bart Voorsluis (red.), Samenlezen, samenleren, samenleven. Bijdragen uit het leerhuis bij het afscheid van Wilken Veen, Amsterdam 2021, 133-151.
 2. ‘Introduction’, in: Biblical ABC’s. The Basic of Christian Resistance, Translated by Eleonora Hof and Collin Cornell, Lanham/Bolder/New York/London: Lexington Books / Fortress Academic, 2021, xv-xxvi.
 3. De Messias als ‘de figuur waarmee de religie het probleem van de wet onder ogen ziet’. Over Giorgio Agamben, in: Eric Ottenheijm en Theo de Wit (red.), Messianisme als gevaarlijke herinnering. Bronnen, erfgenamen, actualiteit, Uitgeverij Damon 2021, 260-274. (Bundel verschenen op 19 mei 2022)
 4. Das Wort will reden, zu jeder Zeit, in jede Zeit, jeder Zeit zum Trotz (Buber), in: Texte & Kontexte 45. Jahrgang nrs. 163-165, 57-72
2020
 1. “Chapter 17. Jesus Christ.” In The Oxford Handbook of Karl Barth, edited by Paul Dafydd Jones and Paul T. Nimmo, Oxford: Oxford University Press, 2019, 277-293. 
 2. Barth Tagung De Glind 2019. Einleitung. Zeitschrift für dialektische Theologie 35, 1 (2019); 5-12
 3. ’Man wird von diesen Gesichtspunkten immer auch noch anders reden können.‘ Wie Karl Barth tatsächlich anders geredet hat und wie auch wir noch wieder anders reden können“. Zeitschrift für dialektische Theologie 36, 1 (2020), 54-77.
 4. “Key Text:  K.H. Miskotte, Bijbels ABC”. NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 74(2020)1, 67-76.
 5. Chapter 40: ‘Barth and Post-Reformation Theology’, in: G. Hunsinger and Keith L. Johnson (eds.), Wiley Blackwell Companion to Karl Barth, Chichester UK: John Wiley & Sons Ltd., 2020
 6. ‘Das Eingedenken als “Die Angel, in welcher die Pforte der Zukunft sich bewegt“ (Walter Benjamin)‘, in: Markus Matthias, Riemer Roukema, Gert van Klinken (Hrsg.), Erinnern und Vergessen – Remembering and Forgetting. Essays über zwei theologische Gundvollzüge, Festschrift für Hans-Martin Kirn, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2020, 143-148.
 7. Die Präsenz der Wahrheit in der Theologie K.H. Miskottes‘, in: Markus Höfner, Benedikt Friedrich (Hrsg.), Gottes Gegenwarten – God’s Presences. Festschrift für Günter Thomas zum 60. Geburtstag, Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt 2020, 311-322.
 
2019
 1. ‘Reflecties op de nu nodige paradigmawisseling in het licht van Barths De christen in de maatschappij en van zijn ethiek van mens en dier’, in: Gerard den Hertog e.a. (red.), De weerbarstige Barth, Utrecht: KokBoekencentrum 2019, 110-117.
 2. ‘Barth ongeschikt voor de dialoog? Over een aantekening in het boek van Miroslav Volf: Het antwoord van een christen’, in: Gerard den Hertog e.a. (red.), De weerbarstige Barth, Utrecht: KokBoekencentrum 2019, 175-188.
 3. ‘Een provocatieve visie op de ontwikkelingsgang van Barth. Over Paul Silas Peterson, The early Barth’, in: Kerk en Theologie 70 (2019), 331-345.
 4. ‘“Es (das Wort) will reden, zu jeder Zeit, in jede Zeit, jeder Zeit zum Trotz“ (Buber)‘, in: Andreas Bedenbender, Julia Lis, Philipp Geisthais (hgg), Hoffen wider alles Hoffen. Festschrift für Dick Boer, den Freund und Genossen zum 80. Geburtstag, Münster: ITP & Dortmund: Lehrhaus e.V., 2019, 129-131
 5. „Die Tora als Unterricht auch für die Ekklesia“. Texte & Kontexte. Exegetische Zeitschrift 42, 1-2 (2019): 25-37

2018

 1. ‘Gunning als lezer van Spinoza, blijkens het recent uitgegeven collegedictaat van 1887-1888’, in: Kerk en Theologie 2018/1, 32-44.
 2. ‘The Work of the Spirit in Creation According to Barth’s Exegeses of the First Chapters of Genesis (§ 41)’, ZDTh 2018/1, 118-140.
 3. ‘K.H. Miskotte zum “Wagnis der Predigt”. Ein Werkstattbericht’, ZDTh 2018/2, 76-98.
 4. ‘Vorwort’ en ‘Einleitung’ in ZDTh 2018/1, 5-6; 7-13.
 5. ‘Het oorspronkelijke van Noordmans’ lezing van Luther, ingebracht in het theologisch gesprek met Agamben’, Noordmans Cahier nr. 17, 16-30.
2017
 1. (met G. van Zanden MA) ‘De receptie van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gereformeerde gezindte’, in: Theologia Reformata 60 (2017) 3, 260-279.
 2. ‘Wort zum Geleit’, in: Dick Boer, Theopolitische Existenz – von Gestern, für heute, Berlin: Argument/InkriT 2017 (Berliner Beiträge zur kritischen Theorie Band 19), 9-14.
 3. ‘Wel “JHWH is de drie-ene God”, niet “de Naam is Jezus Christus”? Een gesprek met Jan Muis over de ene Naam’, in: Kerk en Theologie 68/3, 237-248.
 4. ‘The Royal Man. Some Hermeneutical, Dogmatic, Biblical Theological, and Contextual Remarks’, in: ZDTh 2017/1, 93-112.
 5. ‘“Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven hebben”: spreken over kwijtschelding van schulden in de wereld van het kapitalisme als religie’, in: Arnold Huijgen, Eric Peels en Cees-Jan Smits (red.), Schuld & Vrijheid. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. G.C. den Hertog, Zoetermeer: Boekencentrum 2017, 38-48.
 6. ‘Karl Barth und die Suche nach einem Weg zwischen den Fronten des Kalten Krieges’, in: Michael Beintker, Georg Plasger und Michael Trowitzsch (Hrsg.), Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968) Vertiefung – Öffnung – Hoffnung, Zürich: TVZ 2016, 170-191.
 7. ‘Das Heil ist aus den Juden. Einleitung’ zur 34. Barth-Tagung De Glind, ZDTh 2017/1, 5-12; ‚Karl Barth. De verkiezing van de gemeente. Paragraaf 34 van de Kichliche Dogmatik, vertaald en verzorgd door Wessel H. ten Boom. Ansprache bei der Empfangnahme’, ZDTh 2017/1, 74-77

2016

 1. ‘Frits Kuiper en Christenen voor het socialisme’, in: Frits Kuiper (1898-1974). Doopsgezind theoloog, verzameld en voor uitgave gereedgemaakt door Alle G. Hoekema en Pieter Post (Manuscripta Mennonitica IX), Hilversum: Verloren 2016, 33-41.
 2. Chapter 4. ‘Election’, in: Paul T. Nimmo & David A.S. Fergusson, The Cambridge Companion to Reformed Theology, Cambridge: Cambridge University Press 2016, 44-59.
 3. ‘De klassiek gereformeerde theologie in de predikantsopleiding’, in: TR 59/2, 118-115.
 4. ‘Barths Römerbrief – damals und heute. Einleitung zur 33. Barth-Tagung De Glind 2015‘, ZDTh 2016/1, 8-13.
2015
 1. ‘Verbondenheid met het katholicisme en verwijdering van Rome’. De ambivalente plaatsbepaling van K.H. Miskotte, in: Adelbert Denaux (red.), De Nederlandse jaren van Johannes Willebrands (1909-1960), Willebrands Studies 2, Bergambacht: Uitgeverij 2VM, 59-71.
 2. ‘On Mystery and recta ratio. Karl Barth’s Elaboration of a Series of Disputations from the Leiden Synopsis: Scripture, Trinity and Incarnation’, in: ZDTh31/1, 132-161.
 3. Die Menschlichkeit Jesu Christi im neuen Licht’, Einleitung De Glind 2014’, in: ZDTh nr 61, 31/1, 6-11.
 4. Een Amsterdamse leerstoel Bijbelse Theologie (1991-2001)’, in: ACEBT nr. 30. ‘Bijbelse theologie’, Bergambacht, 53-64.
2014
 1. ‘Nowadays We are not Dealing with Pelagians in our Churches’. Karl Barth and the Janus Face of the Doctrine of Justification in the current of “Reasonable Orthodoxy”’, in: ZDTh. Supplement Series6, 57-90.
 2. ‘Die Bibel als große Erzählung?’, in: Weiter denken. Festschrift für Ton Veerkamp zum 80. Geburtstag, in: TuKnr. 141-143, 371-3, 31-40.
2013
 1. Oh, die theologen die vanuit Kierkegaard met Kafka aan de haal gaan…’, in: De complete Onno. Liber amicorum bij het afscheid van onno Zijlstra van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit, Zwolle: ArtEZ, 131-133.
 2. ‘Der Christ als Zeuge’. Einleitung Driebergen 2013’, in: ZDTh 29/2, 5-11.
 3. The Two Means of Knowing God: Not an Article of Confession for Calvin’, in: H. van den Belt (ed.), Restauration through Redemption: John Calvin Revisited, Leiden/Boston: Brill (Studies in Reformed Theology Vol. 23), 31-44.
 4. ‘Kan het misschien iets scherper?’ – Christelijke Dogmatiekals protestantse bijdrage aan het oecumenisch gesprek’, in: TvT 53/3, 253-263.
2012
 1. Hermeneutiek en homiletiek in actu. Vragen vanuit Breukelmans Calvijnstudie aan de practicus van de prediking’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (OHLW nr. 20), 105-113.
 2. De tien cahiers van de Bijbelse Theologie. Een overzicht’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (OHLW nr. 20), 27-45.
 3. ‘“Glauben Sie denn im Ernst, die Juden müssten uns lehren, die Bibel zu verstehen?”– Eine systematische Analyse von Miskottes Versuch einer Antwort an Barth’, in: ZDTh 28/2, 60-85.
 4. ‘De geschiedenis van de vaders en de moeders in Israël als het oergeheim van de geschiedenis van de mensheid. Wat Frans Breukelman ontdekte in ‘Het boek van de verwekkingen van Adam, de mens’, In; ACEBT nr. 27, Genesis, Bergambacht 2012, 129-143. (2012) ‘29. Barth-Tagung Driebergen 2012, Einleitung’, ZDTh 27/2, 5-10.
 5. ‘De progressiviteit van het gereformeerd belijden’, in: E.A. de Boer & M. te Velde (red.), Gereformeerde geloofsverantwoording aan een eenentwintigste-eeuwse universiteit, Kampen: TUK, 37-42.
 6. Homosexuality and Family as an Urgent Item for Church and Theology‘, in: Gerard den Hertog, Jan Roskovec (eds.), Familie: Verwandtschaft, die den Unterschied macht / Family: Kindship that matters (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 92), Leipzig: Evangelische Verlaganstalt 2012, 113-120.
 7. Dogmatics: an Aporetic Heritage? A Re-reading of Karl Barth in the Light of Giorgio Agamben’s study Il Regno et il Gloria’, Günter Thomas, Bruce McCormack en Rinse H. Reeling Brouwer (eds.), Dogmatics after Barth: Facing Challenges in Church, Society and the Academy, Leipzig: CreateSpace, 95-108.
2011
 1. Klassieker: Das Kapital van Karl Marx. Demaskeren als vorm van dienstweigeren’, Radix. Tijdschrift voor geloof en wetenschap 37 (2011) 2, 143-157.
 2. ‘The Role of Conversation with Reformed Orthodoxy in the Development of Barth’s Ecclesiology’, ZDTh, Supplement Series 5, The Church as a Coming Community, 98-134.
 3. ‘Op zoek naar de waarheid. De openlijke en redelijke verantwoording van het geloof: het (systematisch) spreken over God gedurende de laatste eeuw’, in: J.M. van ’t Kruis (red.), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer: Boekencentrum, pp. 70-83.
 4. ‘Orte der Theologie’. Einleitung 29. Barth Tagung Driebergen, ZDTh 27(2011)2, 5-10.
2010
 1. Auslegung das Buch “Er Rief” 16,1-2.29-34, in: Andreas Pangritz (Hrsg.), “Biblische Radikalitäten”. Judentum, Sozialismus und Recht in der Theologie Friedrich-Wilhelm Marquardts, Würzburg (Studien des Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft), 213-218.
 2. ‘Ambt en ambacht; de achtergronden, de actualiteit’, in: Gerrit de Kruijf en Wietske de Jong (red.), Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk, Zoetermeer, 188-207.
 3. Karl Barth’s Encounter with the Federal Theology of Johannes Cocceius: Prejudices, Criticisms, Outcomes and Open Questions’, ZDTh Supplement Series 4, 160-208.
 4. Understanding and Misunderstanding in the Conversation of Karl Barth and Amandus Polanus. The Main Characteristics of the homo viatorin the Ectypal Theology’, in: Maarten Wisse, Marcel Sarot, Willemien Otten (eds.), Scolasticism Reformed. Essays in honour of Willem J. van Asselt, Leiden / Boston, 241-258.
 5. De tweevoudige Godskennis: bij Calvijn geen voorwerp van belijden’, in: Mirjam Elbers e.a. (red.), God als koekenbakker. Waarom schepping geen natuur is (OHLW nr. 19), Kampen, 35-47.
 6. ‘Ein einladendes Nein?’ 28. Barth-Tagung, Driebergen 2010. Zur Einleitung, ZDTh 26/1, 5-11
2009
 1. ‘’Theologie als  Nonkonformismus?’ 27. Barth-Tagung, Driebergen 2009. Zur Einleitung’, ZDTh 25/1, 5-9.
 2. Calvijn en het ambt’, in: Dr. W. de Greef en dr. M. van Campen (red.), Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek, Zoetermeer: 2009, 95-112.
 3. De locus de novissimisals perspectief voorbij de identiteiten. Een ontmoeting met Alain Badiou en Giorgio Agamben’, in: Akke van der Kooi, Volker Küster, Rinse Reeling Brouwer (red.), Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen, Kampen, 342-357.
 4. Een zelfkennis die gebroken is door Godskennis. Over de openingszin van de Institutie, ingebracht in een actueel debat’, in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen, 19-36.
 5. ‘Het Woord in het publieke leven. Preken op de Areopagus’, in: Kerk en Prediking (red.), Postille 2009-2010,13-25.
 6. Waardoor ben ik bijbels-liturgisch gevormd? en wat blijft? Een terugblik’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie, (OHLW nr. 18) Kampen: Kok, 17-31.
2008
 1. Mij zo verwant, zo volstrekt mijn meerdere”. J. Koopmans en K.H. Miskotte’, in: G.C. den Hertog & G.W. Neven (red.), Jan Koopmans (1905-1945). Theoloog bij de tijd, Kampen: Kok, 35-57.
 2. Ambt en ambacht: de achtergronden, de actualiteit’, in: K&T 59/1, 45-58.
 3. Calvijn tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’, Radix. Tijdschrift voor geloof en wetenschap 34(2008)4, 254-263
2007
 1. De “noodzaak” van theologiebeoefening aan de academie. Over de visie van Benedictus XVI’, in: Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige (OHLW nr. 17), Kampen: Kok, 47-56.
 2. Het strijdgesprek van Frans Breukelman met Augustinus’, K&T 58/3, 243-260.
 3. ‘God volgens de “negatieve theologie” – speciaal bij Gregorios van Nyssa’, in: Klaas Spronk, Riemer Roukema (red.), Over God, Zoetermeer: Meinema, 111-130.
 4. ‘Erzählendes Denken bei K.H. Miskotte: Lehre im offenen Raum’, ZDTh 23/1, 34-56.
 5. Geannoteerde versie van 4
 6. The conversation between Karl Barth and Amandus Polanus on the question of the reality of human speaking of the simplicity and the multiplicity in God’, in: Bruce McCormack, Gerrit Neven (eds.), The Reality of Faith in Theology, Bern: Peter Lang, 51-110.
2006
 1. ‘Productief Barth lezen’, in: dr. A. van der Kooi, dr. R.H. Reeling Brouwer (eds.), Naar een dialogische dogmatiek. Barth lezen met Gerrit Neven, Kampen: ThUK, 4-8.
 2. ‘Die Bedeutung des empirefür die Auslegung der Bibel heute – einige Bemerkungen zum Buch von Michael Hardt und Antonio Negri’, in: Louise Schottroff, Gerard Minnaard, Ruth Gütter, Klara Butting, Andrea Bieler (Hrsg.),Das Imperium kehrt zurück. Das Imperium in der Bibel und als Herausforderung für die Ökumene heute, Knesebeck: Erev rav, 37-47; tevens als: ‘“Empire” in de verklaring van Accra en bij Hardt en Negri’, Ophef 13/2, 10-16.
 3. ‘Een “wederzijdse band” en een wederzijdse vraag. Enkele dogmahistorische notities bij de verhouding van Geest en Woord’, in: Rinse Reeling Brouwer, Alex van Ligten e.a. (red.), Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest (OHLW nr. 16), Kampen: Kok, 69-87.
 4. Augustinus-studies in het Breukelmanarchief’, 22 pp. Te vinden op http://members.lycos.nl/Breukelm/stichtbreuk.htm
2005
 1. Getrouwelijk overgeset”. Luther, de Statenvertalers en het huidige gesprek over het bijbelvertalen’, en ‘de vertaling “broeders en zusters”’, in: A. van Nieuwpoort, R. Zuurmond (ed.), De beproeving. Over de Nieuwe Bijbelvertaling (OHLW nr. 15), Kampen: Kok, 77-93 resp. 172-3
 2. ‘Het tegoed – en het tekort – van Calvijn tegenover Barth’, K&T 56/1, 38-43 en ‘… maar wij kunnen het niet meer zo zeggen als zij het zeiden’, K&T 56/1, 50-55.
 3. The “critique of violence” in the Christology of F.W. Marquardt’, in: D. van Keulen, M.E. Brinkman (eds.), Christians Faith and Violence 2 (Studies in Reformed Theology nr. 11), Zoetermeer: Meinema, 227-242.
2004
 1. ‘Tijdgenoot in drie gestalten’, in: Nico Bakker, Chris Mataheru, Pieter van Walbeek, Leo van de Wetering (red.) Eén zo’n mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten, Kampen: Kok, 63-72.
 2. Waar je hart aan hangt, dat is je God. Luthers uitleg van het eerste gebod in zijn Grote Catechismus’, in: N.T. Bakker en R.H. Reeling Brouwer (red.), Het protestantse ongeloof (OHLW nr. 14), Kampen: Kok, 59-68.
 3. The memorial stone Calvin made for himself. An evaluation of Calvin’s last self-assessment’, in: P.N. Holtrop, F. de Lange, R. Roukema (eds.), Passion of Protestants, Kampen: Kok, 7-25.
2003
 1. Hij heeft voor de rechterstoel van een aardse rechter willen verschijnen…”. Een gesprek over het oordeel tussen Barth, Calvijn en hun lezers’, in: Nico T. Bakker, Wouter Klouwen e.a. Het oordeel (OHLW nr. 13),  Baarn: Ten Have, 106-118.
 2. Verbond, contract, verdrag. Het dwarse van Johannes Coccejus’, K&T 34/4, 336-346.
 3. ‘Die Präsenz Spinozas in Schleiermachers “Reden”’, in: Nico C.M. Schreurs (ed.), “Welche unendliche Fülle offenbart sich da…”. Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers “Reden über die Religion”. Studies in Theology and Religion, edited on behalf of the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster) vol. 7, Assen: Van Gorcum, 124-134.
2002
 1. Zoals je leert, zo lees je. Geïllustreerd aan Calvijns Inleiding op zijn Genesiscommentaar’, in: M. Barnard, L.J. van den Brom, F. de Lange (ed.), Protestants geloven. Bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer: Boekencentrum, 181-193.
 2. Kenosis in Philippians 2:5-11 and in the History of Christian Doctrine’, in: Onno Zijlstra (ed.), Letting go. Rethinking Kenosis, Bern: Peter Lang, 69-108.
 3. ‘Ken uzelf, ken uw zwakte, ken uw vrijheid. Mensenkennis bij Calvijn’, in: Nico T. Bakker e.a. (red.), De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antropologie, (OHLW nr. 12), Baarn: Ten Have, 95-108.
 4. ‘Een christologie van het grote verhaal, of een christologie van de kleine seconde?’, in: F. De Lange (red.), Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht, Kampen: Kok, 78-85.
 5. De kritiek van het geweld in de christologie van F.W. Marquardt’, K&T 53/4, 316-329.
 6. lemma ‘Handlungsfähigkeit. I. Spinoza’ in: HKWM, hrsg. Wolfgang Fritz Haug, Band 5, Hamburg: Argument-Verlag, 1169-1174. Niet-definitieve versie
2001
 1. Veranderingen op de Bühne. Nieuwe gestalte van de gemeente, in’: Als het doek valt. Kerk in perspectief (OHLW nr. 11), Baarn: Ten Have, 111-123.
 2. ‘De inzet van het belijden. Over een belijdenis-ontwerp van Calvijn en een synodale wijziging daarin’, in: Reeling Brouwer, R.H. (red.), Confessie en praktijk (Kamper oraties nr. 16), Kampen: ThUK, 19-27.
 3. ‘Spinoza’s “ongodistische godistery”’, in: Kune Biezeveld e.a., Wie God zegt. Spreken over God in een wereld zonder God (Leidse lezingen)Kampen: Kok, 75-89.
 4. ‘Heden, zo ge barmhartigheid doet. Gedachten bij Barths zwenkingen in de uitleg van het νυν in Romeinen 11:31’, in: Gerben Westra (red.), Liturgisch centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum: Uitgeverij NZV, 63-74.
 5. ‘“Und seines Königreiches wird kein Ende sein”: Ein klassischer Widerspruch: Lukas 1:33 oder 1 Korinther 15:28?’, in: J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk, G.J. Venema, R. Zuurmond (eds.), Unless some one guide me… Festschrift for Karel A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities. Supplement series 2, 293-302.
 6. ‘Op hun plaats in Amsterdam. Drie dogmatici: G.V. van Niftrik, E.J. Beker, N.T. Bakker’, in: Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meulink-Korf (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer: Meinema, 65-84.
2000
 1. ‘Diskurse von Knechtschaft und Freiheit. Ein kurzer Vergleich von Calvin und Spinoza im Hinblick auf das christliche und das marxistische Selbstverständnis’, Berliner Dialog Hefte 12/1, 13-20.
 2. ‘De gemeente: voorwerp van belijden, voorwerp van beleid’, in: Jan B.G. Jonkers en Joke Bruinsma-De Beer (red.), Gemeente gewogen. Een introductie op het theologische gesprek over de lokale kerkelijke gemeente, Kampen: Kok, 47-67.
 3. ‘Karl Barth: “Predigten 1917”’, in: OHLW nr. 10, 85-96.
 4. ‘Eine Predigtpraxis von 35 Jahren. Zu den Bänden 26, 27, 29, 31, 32 der Karl Barth Gesamtausgabe’, ZDTh 16/2, 246-256.
 5. Geannoteerde versie van 4
1999
 1. ‘De tweestemmigheid van Schleiermacher en Barth’, in: Susanne Hennecke en Rinse Reeling Brouwer (red.), Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer, Gorinchem: Narratio, 3-14.
 2. ‘Een ‘vrolijke ruil’, maar geen vrolijk weten?’, in:  Kuitert, H.M., Van de Beek, A. e.a., Jezus bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert (Leidse lezingen), Kampen: Kok, 122-133.
 3. ‘Het Woord in ballingschap. Het tertium bij Walter Benjamin’, in: Ype Bekker, Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort (red.), In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker, Kampen: Kok, 249-260.
 4. ‘Ordo docendi postulat.A report on F.H. Breukelman’s study on Calvin’, ZDTh 15/1, 30-44.
1998
 1. ‘Siehe, wir ziehen hinauf nach Jeruzalem’ (zu Utopie, par. 8 Abschn. 4), in: Hanna Lehming (Hrsg.in), Wendung nach Jerusalem. Friedrich-Wilhelm Marquardts Theologie im Gespräch, Gütersloh: Chr. Kaiser, 422-435.
 2. ‘Zij de naam van de Heer gezegend’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 98/1, 12-20.
 3. Niet het laatste woord? Over Marquardts (anti-)eschatologie, in: Ophef 3/4, 15-20. Tevens als: ‘Nicht das letzte Wort. Über Marquardts (Anti-)Eschatologie’, in: S. Hennecke, M. Weinrich (Hrsg.), “Abirren.” Beiträge von und für F.-W. Marquardt, Wittingen: Erev-rav, 39-56, met Laudatio zur Verabschiedung von Prof. F.W. Marquardt, 189-194.
 4.  ‘Om het verleden los te kunnen laten. Vergeving en schuld na het einde van de “koude oorlog”’, in: C. Houtman, A.J. Jelsma, F. de Lange en H.C. van der Sar (red.), Ruimte voor vergeving, Kampen: Kok, 71-83.
1997
 1. ‘Keine Niederlassungsbewilligung? Nein Ehrenbürgerrecht! Einige hermeneutische Bemerkungen zu Barths Angelologie’, ZDTh 12/1, 51-65.
1996
 1. ‘Drie typen van plaatsbepaling‘, in: P.B. Cliteur e.a., Cultuur, politiek en christelijke traditie (Leidse Lezingen), Baarn: Callenbach, 73-85.
1995
 1. ‘The metaphysics of Spinoza as an “economic Theology”’, in: International Intercommunications nr. 75, Brussel.
 2. ‘Een christelijke geloofsleer na Auschwitz (F.W. Marquardt), in: A. van Harskamp e.a.  (red.), Geloof en vertrouwen na Auschwitz, Zoetermeer: De Horstink, 75-86.
 3. ‘Frans Breukelman. De man en zijn karwei’, in: J. Beumer (red.), Zo de ouden zongen… Leraar en leerling-zijn in de theologie-beoefening tussen 1945 en 2000, Baarn: Ten Have, 37-53.
 4. Eine Geschichte der niederländischen Regionalvereinigung der Christlichen Friedenskonferenz 1979-1994, in: dr. Reinhard Scheerer (Hrsg.), Hoffnung läβt sich nicht zuschanden werden. Zur Geschichte der CFK Band II, Frankfurt/M: Haag und Herchen, 151-169.
 5. ‘Noch einmal Helmut Gollwitzer hören’, voordracht op een symposium ter gedachtenis aan de in 1993 overleden theoloog, 10 december 1994, in: Berliner Dialog Hefte 6/2, 16-24.
1994
 1. Bericht van de ‘World Consultation of theologians and social scientists: “Socialism: a viable project or an illusion?”, La Marlagne (Namur) 3-9 januari 1994’, in: Ophef 1/1, 30-34. Engels in: International Intercommunications (Brussel) nr. 70, 2-6. Tevens verschenen in het Portugees te Brazilië.
 2. ‚Karl Barths erste Begegnung mit der protestantischen ‘Orthodoxie’. Zu: ‘Unterricht in der christlichen Religion. Die Lehre vom Gott / die Lehre vom Menschen (1924/1925), Zürich 1990‘, in: ZdTh 10/2, 187-199.
 3. Geannoteerde versie van 2.
 4. ‘Op zoek naar de praktische theologie’, in: Gemeente lezen. Gesprekken over mogelijkheden en grenzen van de praktische theologie, Amsterdam: Michsjol, 12-31.
 5. ‘Tegelijkertijd Loci-theologie en Foederaal-theologie. Over de structuur van de leer bij Johannes Braunius’, in: OHLW nr. 3, 67-83.
1993
 1. Met Dick Boer: ‚Die unmögliche Möglichkeit. Messianität und Autonomie (G. Lukács; K. Barth). Ton Veerkamp zum 60.sten Geburtstag 19.11.1993‘, in: Kreuz und Quer (Tubingen), 12/5, 26-39.
1992
 1. ‘Kirche im Kapitalismus’, voordracht gehouden in de Evangelische Akademie Berlin, in: Berliner Dialog-Hefte 4/2, 36-43; ned. vert. in Opstand 9/4, 35-40.
 2. ‘De noodzaak en de (on)mogelijkheid van verantwoording. Enkele aantekeningen naar aanleiding van de (auto)biografieën van Louis Althusser’, in: Gerard Minnaard en Wilken Veen (red.), In dat huis daar woont een vrouw. Feestbundel voor ds. Be Ruys t.g.v. haar 75e verjaardag, Gorinchem: Narratio, 111-128.
 3. ‘Een vreemde van nabij’, in: A. Van de Beek e.a. (red.), De zucht naar vrijheid. Bundel, aangeboden t.g.v. het afscheid van prof. dr. G.H. ter Schegget als kerkelijk hoogleraar te Leiden, Baarn: Ten Have, 59-72.
 4. ‘”Responsibility” according to the christian-social tradition and according to Moses, Contribution on the 5th session of the researchgroup “God, secularisation, idolatry” Brussels, International Intercommunications; ned. vert. in Opstand 19/2, 22-30.
 5. ‘Het verhaal van de mislukking doorgeven’, tekst van radio-interview voor de IKON op 6.10.91, in: Job de Haan/Bert Rijpert (red.): Een wereld zonder tegen­ spraak? ‘Linkse’ theologen na de teloorgang van het socialisme, Baarn: Ten Have, 11-30.
1991
 1. ‘Een recent uitgegeven tekst van Walter Benjamin uit 1921, vertaald, bewerkt en van commentaar voorzien’, in: Opstand 18/2, 33-42 (Duitse vertaling, Tübingen 1992).
 2. ‘Voortzetting van een discussie met een afwezige’ (F.O. van Gennep), in: De gelijkenis van de verloren Vader (Leidse lezingen), Nijkerk: Callenbach, 87-99.
 3. ‘Christlich-marxistischer Dialog. Erfahrungen aus den Niederlanden’, in: Dialog-Hefte, hrsg. prof. H. Lutter, Gustrow 3/3.
 4. ‘Toch ‘Utopische momenten’ (discussie met prof. dr. J. van den Berg en prof. dr. A.J. Zijderveld over het ’tegoed van het socialisme’)’, in: Wending 46/4, 177-182.
 5. ‘Das Werk der Dankbarkeit. Zwei wilde Exegesen‘, in: H. Gollwitzer e.a., Störenfriedels Zeddelkasten. Friedrich-Wilhelm Marquardt zum Sechzigsten, Berlin: Alektor, 162-80.
1990
 1. ‘De teloorgang van het communisme als bestanddeel van mijn theo-politieke existentie’, in: Wending 45/6, 300-310.
 2. ‘Flikker onder theologen – theoloog onder flikkers’, in: Jurjen Beumer (red.), Bevrijdingstheologie. Vormen en varianten, Baarn: Ten Have, 80-96.
1989
 1. ‘Van Leeuwen en Karl Barth’, in: Debat economische theologie, Best: Damon, 58-62.
 2. ‘Josef Hromádka. Profeet bij het naderen van ‘nieuwe barbaren’, in: Wilken Veen e.a., Waarheid en leven. De actualiteit van Josef L. Hromádka, a.w., 43-113.
1988
 1. Nehemia und die Dialektik der Abgrenzung‘, in: Semper reformanda. Festschrift für Rosemarie Müller-Streisand, Berlin DDR. Ook gepubliceerd in de Weissenseer Blatter 1988/5, 3-6.
1987
 1. ‘Reacties op ‘De nacht van het kapitaal’’ en ‘Transformatie van de theologie’, in: H.D. van Hoogstraten e.a., Zoeklichten. Een discussie ver de economische theologie van A. Th. Van Leeuwen, Voorburg: Publiform, resp. 19-27 en 28-44.
1986
 1. ‘Theologie in de context van de DDR’, in Hans van Zon e.a., Kerk en socialisme in de DDR, De Bilt: CVC, 71-87.
 2. ‘Adam als koopman. Over het “Verbond” in de theologie van Johannes Coccejus en het “contract” in het vroegkapitalisme’, in: N.T. Bakker e.a. (red.), Debharim. Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman t.g.v. zijn 70e verjaardag Kampen: Kok, 161-173.
 3. ‘‘Barth en de politiek ‘in deze nog niet verloste wereld’’, in: J. Beumer en G.H. ter Schegget (red.), Karl Barth. Een theologisch portret, Baarn: Ten Have, 63-72.
1985
 1. ‘De vrijheidsrevolutie van 1848 en de theologie van J.H. Scholten’, in: Jan van Heemst (red.), Aldaar is vrijheid. Amsterdamse opstellen voor Ernst J. Beker, Kampen: Kok, 87-102.
1983
 1. ‘Notities over Mattheus 21:43 en 16:25’, in: feestbundel bij de 65e verjaardag van ds. Be Ruys, in: Werkschrift 3/6, 18-22.
 2. ‘De “crisis van het marxisme” en de theologie’, in: H. Verbeek (red.),  Moet Marx? Christenen en marxisme, Amersfoort: De Horstink, 104-114.
1982
 1. ‘‘Over de ‘Evangelische Dogmatik im Uberblick’ van H. Muller’, in: Kroon-getuigen. Feestbundel voor ds. Kleys Kroon, in: Werkschrift 2/6, 66-74.
 2. Met F.J. Hirs: ‘De verlossing van ons lichaam’, in: Kerk en lichaam, Zeist: Eltheto, 148-171.
 3. ‘Besnijdenis als aanval op de fallocratie? (Ex. 4:24-26 en Kol. 2:8-15)’, in: (1982) Wie oren heeft… II, Zeist,  14-21; (1981) Duitse vert. in TuK 10, 4-19.
1981
 1. ‘Over de eenheid van de Schrift. Wat ik van Miskotte en Belo geleerd heb’, in: Politieke lezing van de bijbel III, Zeist: Eltheto, 72-83.
 2. ‘’s Mans drift werkt niet Gods gerechtigheid’, in: B. Hemelsoet, R. Zuurmond (red.), Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad, Kampen: Kok, 154-61.
1980
 1. ‘Barth over man en vrouw. Deze leer kan niet’, in: Opstand 7/2, 18-24.
 2. Korte introductie bij teksten van K. Barth en K.H. Miskotte, in: Teksten godsdienstkritiek II, Zeist: Eltheto, resp. 143-45 en 168-71.
1979
 1. ‘Een nieuwe tweerijkenleer? Over Günter Jacob’, Oost Europa Verkenningen 42, 20-24, ‘Hromadka’s solidariteit met het socialisme’, a.w., 24-27; ‘Charta ’77 en de kerken’, a.w., 30-34.
1978
 1. ‘Maagdelijke geboorte’, in: Opstand 5/6, 20-37. Bewerkingen o.a. in (1982) Wie oren heeft… II,  Zeist , 33-39 en in HN 22.12.1984.
1976
 1. (1976) ‘En wat betekent dat ook niet in politicis!’, in: D. Monshouwer e.a. (red.), Verwekkingen. Aangeboden bij de 60e verjaardag van Frans Breukelman, Amsterdam: UvA 1976, 70-81.
1975
 1. ‘Op uw vastendag drijft ge uw arbeiders aan (Jes. 58)’, in: Opstand 1/5; ook in (1979) Wie oren heeft…’, a.w. 36-41. Tevens: ‘On your fast day you goad your workers; bible study of Isaiah 58’, in: (1983) Before the cock crows. Biblical and theological reflection in the student christian movements in Europe today, Geneva: WCSF Europe,  157-72.
1974
 1. De wijngaard van Naboth (1 Kon. 21), in Opstand 1 nr. 2, 33-40. Opnieuw opgenomen in (1979): Wie oren heeft om te horen… I. Materialistische exegese. Nederlandse bijdragen”. Zeist,  31-36.