• Gerard den Hertog, Kees van der Kooi, Rinse Reeling Brouwer en Edward van ’Slot (red.), De weerbarstige Barth. Ongenegeerd over God spreken in theologie, politiek en interreligieuze verhoudingen, Utrecht: KokBoekencentrum 2019

About the author

R.H. Reeling Brouwer

Plaats een reactie