Uitgaven

U
2014
  • K.H. Miskotte, Mystiek en bevinding (Verzameld Werk 14), bezorgd en geannoteerd door dr. Kick Bras, dr. Willem van der Meiden en dr. Rinse Reeling Brouwer, Kampen: Kok, 448 pp.
2009
  • Bezorging van: F.H. Breukelman, ‘De kerkvader Hieronymus en het grondbeginsel van bijbelvertaling’, in: Frans Breukelman, Bijbelse Theologie Deel II,2, Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel, Kampen, 283-308; dez. ‘Het probleem der Bijbelvertaling als gespreksthema tussen Augustinus en Hieronymus’, a.w. 309-337; dez. ‘De Latijnse bijbelvertalingen van de 16e eeuw als achtergrond van de Statenvertaling’, a.w., 339-360. De eerste van deze drie teksten ook in: Om voor te lezen – Miqra. Feestbundel voor F.J. Hoogewoud, ACEBT Supplement Series nr. 4 (2005), 43-55.
2004
  • Redactie van: B. Oosting †, Verzoening als verleiding. Een nieuwe toegang tot de wondere woorden van het boek Leviticus, met een voorwoord van Maarten den Dulk, Vught: Skandalon, 110 pp.
  • De handzame Calvijn, samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rinse Reeling Brouwer; met nieuwe vertalingen van Hein van Dolen en Hannie Vermeer-Pardoen, Amsterdam: Van Gennep, 340 pp.
2003
  • Th. J.M. Naastepad, Het lied op onze lippen. Het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën, uitgegeven door H.P.M. van den Bogaard, G.A. de Groot, dr. L.W. Lagendijk en dr. R.H. Reeling Brouwer, 368 pp. Kampen: Gooi en Sticht.
  • F.H. Breukelman, De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn (Bijbelse Theologie Cahier IV/1), verzorgd door Rinse Reeling Brouwer, Kampen: Kok, 540 pp.; Engelstalige bewerking: (2010) Frans H. Breukelman, The Structure of Sacred Doctrine in Calvin’s Theology, Edited by Rinse H. Reeling Brouwer, translated by Martin Kessler, Grand Rapids Mi., Eerdmans, xiii + 248 pp.
1979
  • Met Karel E. de Haan en Wim Jan van der Meiden, Christen en socialist. Een getuigenis van Frits Kuiper. Eerste, geannoteerde uitgave van een tekst uit 1933, Zeist: Eltheto.
1978
  • Karl Barth, De christen in de maatschappij, met aantekeningen / Friedrich Wilhelm Marquardt, ‘Tambach nu’, Zeist: Eltheto, 192pp.