Recensies

R
2018
 1. Dustin Resch, Barth’s Interpretation of the Virgin Birth. A Sign of a Mystery(Barth Studies); ZDTh 31/1, 175-177. 
2013
 1. R. Feldmeier & H. Spieckermann, Der Gott der Lebendigen. Eine biblische Gotteslehre, K&T 64, 88.
 2. Daniel B. Schwarz, The First Modern Jew. Spinoza and the History of an Image; NTT 67/1, 2013.
2012
 1. Ad van Nieuwpoort en Ruben van Zwieten, De Bijbel op de Zuidas; OHLW nr. 20, 145-148.
 2. Arnold Huygen, Divine Accommodation in John Calvin’s Theology. Analysis and Assessment;  NTT 66/1, 81-2.
 3. F.W. Marquardt, Theological Audacities. Selected Essays, ed. by Andreas Pangritz & Paul Chung; JRT 6/3, 333-4.
2011
 1. J. Norgate, Isaak A. Dorner. The Triune God and the Gospel of Salvation;ZDTh 27/2, 125-6.
2010
 1. Anthony N.S. Lane, A Reader’s Guide to Calvin’s Institutes, JRT 4/3, 243-4.
2009
 1. M.S. Gignilliat, Karl Barth and the Fifth Gospel: Barth’s Theological Exegesis of Isaiah; ZDTh 25/2, 149-50.
 2. E. Busch e.al., Die Akte Karl Barth. Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität 1938-1945; ZDTh 25/2, 151-54.
2007
 1. René Süss, Luthers theologisch testament. Over de Joden en hun leugens;  Roodkoper 11/6-7, 41-43.
2006
 1. Alex Stock, Poetische Dogmatik. Gotteslehre 2. Namen; Roodkoper 11/3, 44-46
2006
 1. Árpád Ferencz, Der Einfluss der Theologie Karl Barths auf die Reformierte Kirche Rumäniens; ZDTh 21/3, 288-90
2004
 1. ‘Een bundel van en een bundel over Marquardt’. Dick Boer e. a. (red.), Bij de slip van zijn kleed… Artikelen van F.W. Marquardt, uitgezocht, vertaald en ingeleid, en dez., Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van F.W. Marquardt; Ophef 11/1, 37-8
2003
 1. Sung Wook Chung, Admiration & Challenge. Karl Barth’s Theological Relationship with John Calvin; ZDTh 19/1, 86-7
2002
 1. C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Kampen 2002, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 102/3, 168-174.
 2. A.J. Spijkerboer, Een rondje om de kerk. Kroniek van een halve eeuw, Roodkoper 7/4, 41-2.
1999
 1. Th.H. van den Hoeven, Het imago van Satan. Een cultuur-historisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld; Roodkoper 4/6, 31-2
1997
 1. M. Freudenberg, Karl Barth und die reformierte Theologie; ZDTh 13/1, 96-7.
 2. Een bespreking van de verzorging van de uitgave van Frans Breukelman, Bijbelse theologie cahier III/2. De Koning als Richter’; OHLW nr. 7, 144-148.
 3. Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie bd. 1; Bekirbenoe 31/7-8.
1996
 1. Benno van den Toren, Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (diss.), IdW 25/13, 8-12
1995
 1. A. vd Beek (red.),  Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof; Interpretatie 3/3, 30
1994
 1. N.T. Bakker, Miskende majesteit. Van Calvijn tot Witsius. Een balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie; HN 22.1.1994, 24-26. 
 2. G.G.  De Kruijf, Waakzaam en nuchter. Over christelijke ethiek in een democratieWoord en Dienst 22.4.1994, 157-58. 
 3. D. Akerboom e.a. (red.),  Broeder Jehoshoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet;  Interpretatie 2/5, 32-33. 
 4. Klara Butting, Die Buchstaben werden sich wundern. Innerbiblische Kritik als Wegweisung feministischer Hermeneutik (diss.); HN 8.10.1994. 
 5. Leo Lagedijk, In de weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 par. 34 “De verkiezing van de gemeente (diss.); OHLW nr. 4, 140-143. 
 6. C.G.J.  de Jonge, Economische theologie als kritiek van natuurlijke theologie. Een studie over de theologie van A.Th. van Leeuwen (diss.) en P.J.G.  Jeroense, Theologie als zelfkritiek. Een onderzoek naar de missionaire theologie van Arend Th. van Leeuwen (diss.);  K&T
1993
 1. Christus in vrijheid. Remonstranten over Jezus; Interpretatie 1/4, 20-21. 
 2. Jos Brink, Eenling is geenling. Bijbel en homoseksualiteit, HN 29.5.1993. 
1991
 1. Johannes Coccejus, De leer van het verbond en het testament van God, vert. W.J. van Asselt en H.B. Renger; HN15 juni 1991.
1990
 1. P. Pronk, Tegennatuurlijk? Typen van morele argumentatie inzake homoseksualiteit (diss.); Vroom en Vrolijk 1(1990)3.
 2. B. Klein Goldewijk (red.),  Bevrijdingstheologie in West-Europa, Wereld en Zending 19/3, 284 
 3. H.J.  Ponsteen, Karl Barth en Eduard Thurneysen. De theologische relevantie van een vriendschap (diss.); De Bazuin 21.9.1990.
1989
 1. Heiko A. Oberman, De erfenis van Calvijn. Grootheid en grenzen, HN 9.9.1989. (1989)  C. Donders e.a., En hij is mens geworden. Reflectie op theologie en homoseksualiteit; HN 30.9.1989. 
 2. K. Doevendans, Inleiding tot het denken van A.E. Loen; HN 14.10.1989.
1988
 1. F.W.  Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie. Prolegomena zur Dogmatik; Bekirbenoe 30/11.
 2. K. Barth, W.A. Mozart; De Bazuin 18.3.1988.  
 3. J.M. Hasselaar, Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling; De Bazuin 18.3.1988. 
1987
 1. C. van der Kooi, De denkweg van de jonge Karl Barth (diss), NTT 41/2, 163-64. (1987) G. Manenschijn, Geldzucht. De wortel van aile kwaad?; Trouw 4.11.1987. 
 2. H.J. Adriaanse e.a., Het verschijnsel theologie; HN 28.11.87. 
 3. Geloof en esthetiek (Leidse lezingen); HN 28.11.87. 
1985
 1. Will Barnard en Peter van ’t Riet, Lukas de jood; HN 30.3.85
1984
 1. Ton Veerkamp, Die Vernichtung des Baal; Werkschrift 4/3, 8-12.
 2. Theun de Vries, Ketters; Politiek en Cultuur 44/6.
 3. A. Th. van Leeuwen, De nacht van het kapitaal; Opstand 11/6,179-81
1982
 1. Bastiaan Wielenga, It’s a long road to freedom. An old testament theology; Opstand 9/1, 6-12.
 2. M.E.  Brinkman, Karl Barths socialistische stellingname; Opstand 9/3, 100-102.
 3. C.J.  den Heyer e.a.,  Hoe krijgt de bijbel betekenis?; HN 16.10.82. 
 4. Max Wildiers, Theo1ogie op nieuwe wegen; NTT 41/2,162- 63
1981
 1. G.G.  de Kruijf, Heiden, jood en christen. Een studie over de theologie van K.H.Miskotte  (diss.); Opstand 8/6, 195-96