Eigen werk

E
2019
2016
  • Eeuwig leven. Agamben en de theologie (Oratio Reeks deel 7; Amsterdam: Sjibbolet, 2016), 74 pp. [ISBN 978-94-9111-028-3]
2015
  • Karl Barth and Post-Reformation Orthodoxy (Farnham: Ashgate, 2015), 284 pp. [ISBN 978-1-4724-4835-4]
2012
2009
  • Grondvormen van theologische systematiek (Vught: Skandalon, 2009), 406 pp.
1998
  • De God van Spinoza. Een theologische studie (Kampen: Kok, 1998), 288 pp.
1988
  • Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1988), dissertatie, 338 pp.
1985
  • Met F.-J. Hirs: De verlossing van ons lichaam. Tegen natuurlijke theologie (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1985/19902), 112 pp. Duitse vertaling: Die Erlösung unseres Leibes. Schwul-theologische Überlegungen wider natürliche Theologie, Wittingen: Erev-Rav 1995.
1981
  • Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin (Zeist: Eltheto, 1981), 226 pp. Samenvatting in IdW 10/21,14-19; aanvullende notitie over Benjamin in Wending 36/10, 588-594.