AuthorR.H. Reeling Brouwer

Prediking Nassaukerk Amsterdam zondag 23 februari 2020, Exodus 2:11-25

P

Ds. Rinse Reeling Brouwer Overweging in de viering op zondag 23 februari 2020 (7e na Epifanie/ Quinquagesima) in de Nassaukerk te Amsterdam Schriftlezingen: Exodus 2:11-25; Mattheüs 5:43-48 Zusters en broeders, Mozes is onder de goede zorgen van de dochter van farao groot geworden aan het Egyptische hof, maar hij vergeet zijn ‘broeders’ (Ex. 2:11), het volk van zijn afkomst, niet. De schrijver...

2 februari Exodus 10 Gasthuis

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer Uitleg in de leerdienst in het Gasthuis Mokum op zondag 2 februari 2020 Schriftlezingen: Exodus 10:1-11.12-29, Openbaring 8:12-9:6 Goede vriend(inn)en, De verhalen van de laatste drie slagen tegen Mitsrajim gaan de grenzen van een min of meer herkenbare vertelling van een stakingsactie tot een afgedwongen vertrek van de abiru of Hebreeën, als slechts tijdelijk in het...

Lezing bij boekpresentatie “De Messias en zijn volk. De visie van P.A. Elderenbosch” van Cees de Jonge

L

Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Bij de boekpresentatie van C.C.J. de Jonge, De Messias en zijn volk. De visie van Dr. P.A. Elderenbosch, in de Ontmoetingskerk te Enschede op zaterdag 25 januari 2020 Inleiding             Het doet me goed dat Cees de Jonge dit boek geschreven heeft, en dat het nu vandaag verschenen is. Elk van de voortrekkers...

Bij boekpresentatie Genot en Gebod, OBA 14 december 2019

B

Voor een theoloog is de kerkgeschiedenis een door de Bijbelse boodschap gevormd stuk wereldgeschiedenis, een geschiedenis van verloochening en betuiging, van vertekening en vernieuwing van Torah en Evangelie. Ik neem voor het verslag van mijn leeservaringen van het bericht van twee eeuwen Nederlandse Kerkgeschiedenis op een specifiek veld, dat ons is voorgelegd, daarom mijn uitgangspunt in de...

Preek Kogerkerk 12 januari 2020 Doop van de Heer Mattheüs 3

P

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Preek in dienst Kogerkerk op zondag 12 januari 2020, 1e zondag na Epifanie ‘Doop van de Heer’ Schriftlezingen: Jesaja 42:1-4, Romeinen 1:16-19 en Mattheüs 5:5-17 (Naardense Bijbel) Lieve gemeente, kinderen van Abraham, Het is wat lastig dat het optreden en de prediking van Johannes de Doper in dit Mattheüs-jaar van het oecumenisch leesrooster op de tweede...

27 oktober Romeinen 3 Lukas 18 Wormerveer

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Woordverkondiging in de dienst van de Protestantse Gemeente Wormerveer op zondag 27 oktober 2019, de zesde zondag van de herfst Lezingen: (Jeremia 14:7-9;19-21) Romeinen 3:21-26, Lukas 18:9-14 Gemeente van Jezus Christus, dat is: gemeente van gerechtvaardigde zondaren, Jezus vertelt de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar zo, dat we als hoorders...

‘Nu is het eigenaardige, dat onze oerwoorden helemaal niet voorkomen in de Schrift – Over Miskotte’s Bijbels ABC’,Schrift 2019/1

In het Amsterdamse Kerkbeurtenblad van 16 mei 1941 schrijft K.H. Miskotte een wervend stukje over een cursus ‘grondlijnen van de bijbelse boodschap’, op woensdagavonden belegd in de Nieuwe Kerk aan de Dam, en bedoeld ter voorbereiding van later te houden bijbelkringen in de wijken. Hij geeft aan wat de cursisten wel en niet verwachten kunnen, en als eerste punt vermeldt hij: ‘het moet geen...

Lukas 12:13-31 Nassaukerk

L

Overweging in de dienst van de Nassaukerk te Amsterdam op zondag 4 augustus 2019 Schriftlezingen: Prediker 2:1-11 (NBV); Lukas 12:13-31 (NB) Goede vriendinnen en vrienden, De gelijkenis is ditmaal helder genoeg – dat is bij Jezus wel eens anders. Bijna ten overvloede staat er ook nog eens boven: ‘ziet toe en waakt voor alle veel-hebberij’ (Lk. 12:15; een mooie letterlijke vertaling in de...