AuthorR.H. Reeling Brouwer

27 oktober Romeinen 3 Lukas 18 Wormerveer

2

Ds. Rinse Reeling Brouwer, Amsterdam Woordverkondiging in de dienst van de Protestantse Gemeente Wormerveer op zondag 27 oktober 2019, de zesde zondag van de herfst Lezingen: (Jeremia 14:7-9;19-21) Romeinen 3:21-26, Lukas 18:9-14 Gemeente van Jezus Christus, dat is: gemeente van gerechtvaardigde zondaren, Jezus vertelt de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar zo, dat we als hoorders...

‘Nu is het eigenaardige, dat onze oerwoorden helemaal niet voorkomen in de Schrift – Over Miskotte’s Bijbels ABC’,Schrift 2019/1

In het Amsterdamse Kerkbeurtenblad van 16 mei 1941 schrijft K.H. Miskotte een wervend stukje over een cursus ‘grondlijnen van de bijbelse boodschap’, op woensdagavonden belegd in de Nieuwe Kerk aan de Dam, en bedoeld ter voorbereiding van later te houden bijbelkringen in de wijken. Hij geeft aan wat de cursisten wel en niet verwachten kunnen, en als eerste punt vermeldt hij: ‘het moet geen...

Lukas 12:13-31 Nassaukerk

L

Overweging in de dienst van de Nassaukerk te Amsterdam op zondag 4 augustus 2019 Schriftlezingen: Prediker 2:1-11 (NBV); Lukas 12:13-31 (NB) Goede vriendinnen en vrienden, De gelijkenis is ditmaal helder genoeg – dat is bij Jezus wel eens anders. Bijna ten overvloede staat er ook nog eens boven: ‘ziet toe en waakt voor alle veel-hebberij’ (Lk. 12:15; een mooie letterlijke vertaling in de...

Op. 22, Joh. 14 De Ark

O

Overweging in de dienst van De Ontmoeting en de Regenbooggemeente in De Ark, Amsterdam Nieuw-West, op 2 juni 2019, de 7e zondag van Pasen, ‘Exaudi’ Lezingen: Openbaring 22.12-17.20 en Johannes 14:15-21 Beminde gemeente, In de tijd van Pasen leest de kerk vanouds enkele zondagen lang uit de weergave, naar het evangelie van Johannes, van de gesprekken die Jezus voerde voordat een van de zijnen hem...

The Work of the Spirit in Creation according to Barth’s Exegesis of the First Chapters of Genesis

T

8th Consultation PTS – PThU 13-17 January 2018, Groningen; ‘The Spirit that Gives Live’ The subject of this paper concerns Karl Barth’s explanation of two places in the first two Chapters of Genesis in their context: the clauses ‘God’s spirit was hovering over the face of the waters’ (Gen. 1:2) and ‘YHWH Elohim … breathed into his nostrils the breath of life; thus the human became a living being’...

K. H. Miskotte zum ‘Wagnis der Predigt’ (1941.1948). Ein Werkstattbericht

K

Eine komplizierte Entstehungsgeschichte Die Homiletik K.H. Miskottes in ihrer letzten Fassung (11948, 21973)[1] ist das Ergebnis einer komplizierten Entstehungsgeschichte. Wie öfter, aber hier wohl extrem, hat Miskotte einige ältere Texte – manche sogar mehrmals – überarbeitet, ergänzt und zusammengefügt. In der geplanten Ausgabe in den Gesammelten Schriften wird der Herausgeber, Jaco Zuurmond...

Studiemiddag rond het werk van Karel Deurloo

S

Bijbels Museum, maandag 25 januari 2016 1. Karel Deurloo vertaalt Psalm 90 vers 10 aldus: ‘de dagen onzer jaren, / bij elkaar zijn het zeventig jaar, / of – is het krachtig – tachtig jaar. Maar de drukdoenerij ervan is moeite en waan; / Is ’t afgelopen, ijlings, dan vliegen we heen.’ Het woord is vanouds aangehaald als uitdrukking van een diep, algemeen besef van onze vergankelijkheid, in het...

Roelf Haan, ‘Vergeten vragen’

R

Bij de presentatie van Roelf Haan, ‘Vergeten vragen. Humanisme in economisch-theologisch perspectief’, Thomastheater Amsterdam, vrijdag 22 januari 2016 De situatie in Genève van de jaren veertig en vooral vijftig van de 16eeeuw was nogal uitzonderlijk. Door de instelling van het Consistoirewas de Vénérable Compagnievan  predikanten nauw betrokken bij de handhaving van de discipline in het...

Spinoza und seine “nichtreligiöse Religion”

S

Vortragsreihe ‘Religion und Philosophie in Deutschland. Von Luther bis Heine’ Lambertus-Saal der Lambertikirche, Oldenburg, 20. Oktober 2015, 19.30 Uhr 1. Der häretische Jude Sein erster Biograph, der Arzt Jean-Maximilien Lucas, berichtet von einem aufgeweckten Jungen, dem Sohn des Geschäftsmannes und parnas (Vorstehers) der portugiesischen Synagoge Amsterdams, Michael Espinosa:  ‘Er war...